Od dnia 21 czerwca br. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. rozszerza sieć sprzedaży biletów o kolejny kanał – internetowa sprzedaż biletów WKD. Za pośrednictwem systemu możliwy jest zakup biletów jednorazowych (w tym dla kolejarza) oraz okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych oraz kwartalnych).

Zasady nabywania biletów oraz kontroli dokumentów przewozu określaRegulamin systemu internetowej sprzedaży biletów Warszawskiej Kolej Dojazdowej sp. z o.o.

Zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem nowego kanału sprzedaży.