Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż jak co roku w okresie wakacji letnich obowiązuje oferta Przejazdy rodzinne. Oferta obowiązywać będzie w terminie od 24 czerwca 2022 r. (piątek) od godz. 15:00 do 31 sierpnia 2022 r. (środa) do godz. 24:00.

Przypominamy, iż od dnia 1 maja 2022 r. zmianie uległy warunki taryfowe oferty Przejazdy rodzinne.

Oferta dotyczy grupy osób od 2 do 5 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do ukończenia 16 roku życia, podróżujące wspólnie pociągiem w tym samym terminie.

Uprawnione osoby dorosłe, które nie posiadają indywidualnych uprawnień do przejazdów ulgowych, mogą nabyć bilet jednorazowy „tam” lub „tam i z powrotem” z ulgą handlową 50%.

Dzieci podróżujące z osobą dorosłą w ramach oferty Przejazdy rodzinne nabywają bilet jednorazowy „tam” lub „tam i powrót” na podstawie indywidulanych uprawnień do ulg ustawowych lub handlowych lub podróżują na podstawie ważnego biletu okresowego.

Szczegółowe informacje dot. oferty Przejazdy rodzinne