W listopadzie 2021 r. Warszawska Kolej Dojazdowa kończy pierwszą edycję kampanii, pn. „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Kampania miała na celu przede wszystkim uwrażliwienie uczestników ruchu na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura na drogach czy pośpiech, które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem kierowców i pieszych.

Warszawska Kolej Dojazdowa jako przewoźnik i zarządca infrastruktury kładzie duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i w ich najbliższym otoczeniu. W tym celu WKD podejmuje szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym nie tylko poprzez inwestowanie w nowoczesne urządzenia i zabezpieczenia ale również poprzez edukację. Podczas kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka” Spółka wraz z partnerami projektu zrealizowała od maja br. działania wspierające kontrolę zmotoryzowanych i pieszych w okolicach przejazdów kolejowych. W trakcie tych kontroli rozdawane były specjalne ulotki nt. zagrożeń oraz prawidłowego zachowania na przejazdach kolejowych. W ramach kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka” prowadzone były liczne spotkania w szkołach podstawowych w zakresie bezpieczeństwa, podczas których uczniowie otrzymywali odblaski, aby zadbać o swoją dobrą widoczność na drodze. Comiesięczne komunikaty, artykuły, publikacje w social mediach, na stronach internetowych partnerów i WKD oraz audycje radiowe z udziałem pracowników WKD, policji i partnerów projektu, były dodatkowym źródłem docierania do społeczności lokalnej z przekazem kampanii. Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi również działania, aby jeszcze w tym roku wszystkie przejazdy kolejowe znajdujące się na linii WKD zostały podłączone bezpośrednio do systemu numeru alarmowego 112.

- Dzięki kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka” udało się zwrócić uwagę kierowców, rowerzystów i pieszych na bezpieczeństwo na przejazdach oraz w obrębie terenów kolejowych. Żywię ogromną nadzieję, że wszyscy podróżujący będą uważniejsi a dzięki temu bezpieczniejsi. Wspólne dbanie o bezpieczeństwo i szacunek do życia własnego oraz wszystkich uczestników ruchu znajdujących się w okolicy przejazdów kolejowych pozwoli na obniżenie statystyk wypadkowych. - podkreślił Pan Michał Panfil - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WKD.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Twoja bezpieczna WuKaDka” będzie kontynuowana w 2022 roku również przez czynny udział WKD w II edycji ogólnopolskiej kampanii pt. „Kolejowe ABC” promującej bezpieczeństwo na obszarze kolejowym a organizowanej przez UTK. W ramach kampanii w dalszym ciągu Spółka będzie zwracać uwagę na właściwe zachowania kierowców, rowerzystów  i pieszych na przejazdach kolejowo-drogowych i w najbliższym ich otoczeniu oraz bezpieczne korzystanie z transportu kolejowego.

 jpg www 002

partnerzy

Zapraszamy do posłuchania audycji, które emitowane były na antenie radia Bogoria w dniu 19.11.2021 r. oraz w dniu 26.11.2021 r. w ramach kampanii "Twoja bezpieczna Wukadka".

Link do audycji poniżej:
Wywiad z Karolina Kańką z Komendy Powiatowej w Pruszkowie w radiu Bogoria w dniu 19.11.2021

Wywiad z Michałem Panfilem - Prezesem Zarządu WKD w radiu Bogoria w dniu 26.11.2021 o godz.13:30

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczących działań edukacyjnych przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieży.

Prezentacja dotycząca działań edukacyjnych