Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że decyzją Zarządu Spółki w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Mazowieckiego do dnia 30.04.2022 wydłużona zostaje dla obywateli Ukrainy możliwość NIEODPŁATNYCH i NIEOGRANICZONYCH przejazdów pociągami WKD – wprowadzona od dnia 26.02.2022.

Podczas przejazdu pociągiem WKD wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Dodatkowe informacje na temat wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy u innych przewoźników kolejowych – strona Urzędu Transportu Kolejowego:

>> Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy - aktualne informacje


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że decyzją Zarządu Spółki w uzgodnieniu z Samorządem Województwa Mazowieckiego od natychmiast (to jest od dnia 26.02.2022) do dnia 25.03.2022 dla obywateli Ukrainy wprowadza się NIEODPŁATNE i NIEOGRANICZONE przejazdy pociągami WKD. Podczas przejazdu pociągiem WKD wystarczy okazać paszport Ukrainy albo ewentualnie inny dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy.

Zobacz informacje na temat wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy u innych przewoźników kolejowych - strona Urzędu Transportu Kolejowego:

>> Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy