Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii WKD w sobotę i niedzielę: 27-28.02.2021 - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 7 listopada) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 r. do 2016 r. Termin składania ofert do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 10:00. Unieważniono dnia 1 grudnia 2020 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ogłasza przetarg na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego na zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 do 2016 roku.

Ogłoszenie

Załączniki nr 1, 2, 3 i 5 do Ogłoszenia

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 


13 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi


16 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi


17 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi


18 listopada 2020 r.

Pytania i odpowiedzi


27 listopada 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert


1 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu