Regulamin udzielania zamówień sektorowych w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  obowiązuje od 16.01.2018 r. do 30.09.2019 r.