Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ogłasza przetarg na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego na zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 do 2017 roku.

Ogłoszenie o zbyciu wierzytelności

Załączniki nr 1, 2, 3 i 5 do Ogłoszenia o zbyciu wierzytelności

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zbyciu wierzytelności


7 lipca 2022 r.

Pytania i odpowiedzi


8 lipca 2022 r.

Informacja z otwarcia ofert 


18 lipca 2022 r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty