Informacja o przystanku:

  • Peron wyposażony w pochylnie.
  • Peron wyposażony w ścieżki prowadzące do podstawowych elementów infrastruktury peronowej.