Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 27 lutego) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH SPÓŁCE WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP. Z O.O. Z TYTUŁU NIEDOPEŁNIENIA PRZEZ PODRÓŻNYCH OBOWIĄZKU UISZCZENIA NALEŻNOŚCI PRZEWOZOWYCH, POTWIERDZONYCH NAKAZAMI / WYROKAMI WYDANYMI W OKRESIE OD 2009 R. DO 2016 R. TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 5 MARCA 2021 R. DO GODZ. 10:00. Aktualizowano dnia 09.04.2021 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. ogłasza przetarg na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego na zbycie wierzytelności przysługujących Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych, potwierdzonych nakazami/wyrokami wydanymi w okresie od 2009 do 2016 roku.

Czytaj więcej: ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH SPÓŁCE WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SP. Z O.O. Z TYTUŁU...