Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

DYŻURNY RUCHU

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zatrudni pracownika na stanowisko: DYŻURNY RUCHU

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o specjalności związanej z ruchem i przewozami kolejowymi
lub inne średnie techniczne
• dobry stan zdrowia
• odbycie przygotowania zawodowego wymaganego na stanowisku dyżurnego ruchu
• egzamin kwalifikacyjny na stanowisko dyżurnego ruchu
• aktualne zatrudnienie na stanowisku dyżurnego ruchu lub praca na tym stanowisku w okresie poprzedzającym -
- nie dłuższym niż 12 miesięcy

Mile widziane osoby z Grodziska Mazowieckiego i okolic

Oferujemy:

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• wynagrodzenie zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
• atrakcyjny pakiet socjalny,
• możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:
CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, ewentualnie referencje.

Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

  • Na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i wysłaniu ich do administratora (art., 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy, a następnie przez okres 6 m-cy, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
  • Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu, dane będą przetwarzane również do celów przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

W tym celu prosimy o zamieszczenie w składanym CV następującego oświadczenia :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”
1. Administrator udostępnia dane osobowe kandydatów do pracy następujących przypadkach:

  • Podmiotom przewarzającym w celu świadczenia określonych usług ( np. hosting, usługi teleinformatyczne itp.);

2. Ma Pan/Pani prawo do :

  • Dostępu do danych;
  • Otrzymania kopii danych;
  • Sprostowania danych;
  • Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przewarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  • Ograniczenia przetwarzania;
  • Cofnięcia zgody w każdym momencie, bez podania przyczyny.
  • Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty należy składać  na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23
Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl