ZWROTNICZY

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim poszukuje pracownika na stanowisko

ZWROTNICZY w Wydziale Eksploatacji

Opis stanowiska:
Do zakresu obowiązków wybranej osoby należeć będzie przede wszystkim:

  • wykonywanie zewnętrznych oględzin rozjazdów,
  • czyszczenie i konserwacja rozjazdów,
  • w sytuacjach awaryjnych przygotowanie drogi przebiegu pociągów na polecenie Dyżurnego Ruchu,
  • obsługa ręcznie nastawianych zwrotnic,
  • uczestniczenie w prowadzeniu manewrów,
  • prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej celem ewidencjonowania pracy eksploatacyjnej na przydzielonym posterunku.

WYMAGANIA:

  • posiadane uprawnienia na stanowisko „zwrotniczy",
  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku zwrotniczego przy obsłudze i utrzymaniu zwrotnic
  • umiejętność planowania i organizacji pracy,
  • odpowiedzialność,
  • dobry stan zdrowia pozwalający na pracę w czynnych torach

OFERUJEMY:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności,
  •  pełną wyzwań pracę w rozwijającej się firmie,
  •  możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych umiejętności,
  •  atrakcyjny pakiet socjalny,
  •  możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami.

Przesłana oferta powinna zawierać:
CV, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, referencje

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych.

Oferty należy składać do 31.08.2019 r. na adres:
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Stefana Batorego 23
Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl

 

Monter nawierzchni kolejowej

 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim zatrudni pracownika na stanowisko MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

  • wykonywanie prac związanych z konserwacją, utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej,
  • konserwowanie i naprawa narzędzi, urządzeń i sprzętu niezbędnego do prac utrzymaniowo-naprawczych infrastruktury kolejowej,
  • udział w pracach załadunkowych i wyładunkowych elementów nawierzchni kolejowej.

WYMAGANIA:

  • dobry stan zdrowia
  • wykształcenie – co najmniej zasadnicze zawodowe
  • umiejętność pracy w zespole
  • sumienność, zaangażowanie

OFERUJEMY:

-          zatrudnienie w ramach umowy o pracę
-          atrakcyjne warunki wynagradzania
-          możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami
-          atrakcyjny pakiet socjalny i medyczny

Przesłana oferta powinna zawierać:

     CV ze zdjęciem, podanie o pracę, kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe   (ewentualnie) referencje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. – administratora danych osobowych.

Oferty z dopiskiem nazwy stanowiska należy składać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Batorego 23

Wydział Spraw Pracowniczych tel. (22) 755 47 60 
lub e-mail: kadry@wkd.com.pl                     

 

Maszyniści, rewidenci

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim przyjmie do pracy czynnych zawodowo:

  1. Maszynistów elektrycznych pojazdów trakcyjnych.
  2. Osoby posiadające uprawnienia „rewident – ustawiacz” lub na stanowisko "rewidenta", z możliwością przeszkolenia na stanowisko "ustawiacza".

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia,
  • atrakcyjne warunki wynagradzania zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa,
  • możliwość korzystania z ulgowych przejazdów kolejami oraz funduszu socjalnego.

Oferta powinna zawierać:

  • CV ze zdjęciem,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • (ewentualnie) referencje.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

Oferty należy nadsyłać na adres:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.ul. Batorego 23
05-825 Grodzisk Maz.
Wydział Spraw Pracowniczych
z dopiskiem na kopercie: "Oferta pracy"
e-mail: kadry@wkd.com.pl, tel. 22 755 47 60