Parkowanie pojazdów na parkingach niedozorowanych przy stacjach/przystankach WKD Przy niektórych stacjach/przystankach WKD zlokalizowane są niedozorowane parkingi, umożliwiające ewentualne...
Bilet Michałowiczanina okresowy miesięczny/kwartalny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w obrębie relacji na nim wskazanej; Bilet może nabyć każda osoba będąca mieszkańcem Gminy...
Podróżni korzystający z usług Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. mogą nabywać bilety jednorazowe i okresowe za pośrednictwem strony www.wkd.com.pl Za pośrednictwem Internetu można nabyć...
Bilet Michałowiczania uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD znajdującej się w obrębie Gminy Michałowice , ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wszystkie stacje i przystanki wyposażone są w automaty biletowe, w których istnieje możliwość zakupu biletów WKD: jednorazowych oraz...
Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 60 lat. Osoba taka może zakupić bilet jednorazowy lub okresowy imienny z ulgą 50% bez konieczności zakupu legitymacji. Ulgę 50% stosuje się na...
Oferta ważna jest w każdy weekend (sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy) oraz w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (w terminach ustalonych każdorazowo przez Przewoźnika). Oferta...
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wymienieni w Ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach...
Przewoźnik uruchamia na zamówienie, w miarę możliwości eksploatacyjnych, pociągi nadzwyczajne dla przejazdów jednorazowych grup podróżnych na następujących warunkach: Wniosek o uruchomienie pociągu...
W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Opacz honorowane są następujące bilety ZTM: okresowe 30 i 90 dniowe zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej,...
Bilet na koncert lub spektakl wystawiony przez "Mazowsze", odbywający się w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze", uprawnia do bezpłatnego przejazdu pociągiem WKD na koncert/spektakl, z miejsca...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy spółkami WKD i KM w sprawie wzajemnego honorowania biletów okresowych. W związku z powyższym...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. przewoźnicy samorządowi przygotowali ofertę specjalną Wspólny Bilet Samorządowy. „Wspólny Bilet Samorządowy” jest...
Parkowanie pojazdów na parkingach niedozorowanych przy stacjach/przystankach WKD Przy niektórych stacjach/przystankach WKD zlokalizowane są niedozorowane parkingi, umożliwiające ewentualne...
Do przejazdu jednorazowego uprawnia bilet jednorazowy strefowy czasowy, skasowany w danym pociągu, na przejazd w danej strefie czasowej. W przypadku uszkodzenia kasownika elektronicznego w wagonie,...
(5 przejazdów odpłatnych + 1 gratis) Bilet abonamentowy uprawnia do 6 przejazdów w danej strefie czasowej, za który przewoźnik pobiera opłatę wg taryfy normalnej, stanowiącą równowartość ceny za 5...