Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Bilety okresowe

1. BILETY ODCINKOWE OKRESOWE IMIENNE

Bilet odcinkowy imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę. Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych imiennych:

 1. TYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
 2. DWUTYGODNIOWE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%
 3. MIESIĘCZNE - wg taryfy normalnej, z ulgą handlową 50%, 80% oraz z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%,51%,78%,93%.
 4. KWARTALNE - wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%, 

Bilety okresowe imienne można nabyć w:

 1. kasie biletowej WKD
 2. automacie biletowym

2. BILETY ODCINKOWE OKRESOWE BEZIMIENNE

Bilet odcinkowy bezimienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany tylko na przejazdy „tam i z powrotem”.
Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych bezimiennych:

 1. miesięczne - wg taryfy normalnej
 2. kwartalne - wg taryfy normalnej

Bilety okresowe bezimienne można nabyć w:

 1. kasie biletowej WKD
 2. automacie biletowym

3. BILETY MIESIĘCZNE WEEKENDOWE BEZIMIENNE

Bilet weekendowy miesięczny bezimienny uprawnia do dowolnej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany w ciągu kolejno następujących po sobie weekendów (sobota, niedziela) oraz we wszystkie dni świąteczne, w okresie obowiązywania biletu (miesiąca).

Bilet weekendowy wydaje się tylko na przejazdy "tam i z powrotem".

Za odległość w km ceny biletów
do 5 37,00 zł
6-10 48,00 zł
11-15 56,00 zł
16-20 66,00 zł
21-33 86,00 zł

Biletu nie można foliować, wymieniać na bilet ważny na przejazdy w innej relacji albo w pociągach innego przewoźnika, ani też przedłużać terminu jego ważności.

Bilety miesięczne weekendowe bezimienne można nabyć w:

 1. kasie biletowej WKD
 2. automacie biletowym

4. BILETY OKRESOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE:

Bilet Michałowiczanina okresowy miesięczny/kwartalny według taryfy normalnej uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w obrębie relacji na nim wskazanej;

Bilet może nabyć każda osoba będąca mieszkańcem Gminy Michałowice;

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu okresowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice oraz dodatkowo odpowiedni dokument legitymacji szkolnej , legitymacji studenckiej, dowód osobisty pozwalający określić wiek podróżnego;

Bilety wydaje się na przejazd „tam” oraz „tam i z powrotem;

Opłaty za bilety okresowe wynoszą:

1. Bilet okresowy miesięczny:

Za odległość w km na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę
Cena
Cena
do 5   69,00 zł   34,50 zł
6-10 106,00 zł   53,00 zł
11-15 118,00 zł   59,00 zł
16-20 155,00 zł   77,50 zł
21-33 208,00 zł 104,00 zł

2. Bilet okresowy kwartalny:

Za odległość w km na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę
Cena
Cena
do 5 182,00 zł   91,00 zł
6-10 274,00 zł 137,00 zł
11-15 309,00 zł 154,50 zł
16-20 398,00 zł 199,00 zł
21-33 531,00 zł 265,50 zł

Bilety można nabyć w kasie biletowej WKD.