Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

WKD w Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. jako jedna z jedenastu spółek stanowiących własność jednostek samorządowych w dniu 13.06.2016 podpisała porozumienie w sprawie powołania Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych (ZSPK). Związek zrzesza następujące podmioty: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

Podstawowymi celami nowo utworzonej organizacji będzie m.in.:

  1. podejmowanie działań na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei;
  2. podejmowanie działań obejmujących integrację środowiska kolejowego;
  3. reprezentowanie wspólnego stanowiska wszystkich przewoźników;
  4. wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej działalności;
  5. wspólpraca z organizacjami międzynarodowymi związanymi z transportem publicznym;
  6. występowanie do organów posiadających inicjatywę legislacyjną oraz w sprawie opiniowania aktów prawnych dotyczących branży kolejowej.

W trakcie dyskusji podkreślono znaczącą rolę Związku, który będzie stanowić podstawę do wymiany doświadczeń i ułatwi możliwość wzajemnego wspierania się poszczególnych przewoźników. Ponadto zwrócono uwagę, że gdyby wszystkie spółki zrzeszone w Związku potraktować łącznie, powstałby największy przewoźnik pasażerski w Polsce o wciąż rosnącym potencjale. Organizacja ma mieć formułę otwartą, do której w przyszłości będą mogli przystąpić kolejni potencjalni uczestnicy.

Związek szczególne znaczenie upatruje w reprezentowaniu wszystkich spółek w rozmowach ze stroną rządową, włączając w to również projekt wspólnego biletu oraz działań związanych ze zmianami prawa regulującego rynek przewozów kolejowych w Polsce.

Marszałek województwa mazowieckiego, właściciela więskzości udziałów spółki WKD, Pan Adam Struzik podkreślił trafność decyzji związanej z powołaniem Związku – Podmiot, który Państwo stworzyliście, jest wspaniałą inicjatywą, która cieszy między innymi dlatego, że w grupie zawsze jest lepiej i łatwiej osiągać wspólne cele. Jest to okazja do wymiany informacji i poglądów, a także platforma dla porozumienia z instytucjami państwowymi i unijnymi. Marszałek podreślił również, że powołanie organizacji zrzeszającej spółki samorządowe było niezbędne z uwagi na ich systematycznie rosnąceą pozycję na rynku – Rola Przewozów Regionalnych, które przechodzą głęboką restrukturyzację będzie być może w sposób naturalny malała, natomiast będzie rosła rola innych przewoźników, stąd potrzebna jest ściślejsza współpraca. Związek będzie forum wymiany myśli, dobrych praktyk i wsparcia projektów. Cieszę się, że udało się porozumieć. Samorządowe spółki są świetnym przykładem tego jak można rozwijać transport. Śmiało mogę powiedzieć, że zrewolucjonizowały rynek przewozów regionalnych i lokalnych.

Spółkę WKD podczas spotkania otwierającego funkcjonowanie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych reprezentowali: Grzegorz Dymecki – Prezes Zarządu WKD oraz Michał Panfil – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych WKD.