Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 1 września) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz dziesiąty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie idei wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcenie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prawnych

Szersze informacje znajdują się na stronie www.dialog.mazovia.pl

Zobacz plakat konkursu:

Pobierz plakat konkursu w formacie PDF