AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 25.05.2023: Skrócenie terminu obowiązywania poniższej organizacji ruchu do dnia 31.05.2023 (środa) - uprzednio było: do dnia 07.06.2023 (środa)

W związku z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu od dnia 01.06.2023 (czwartek) uwzględniającej zamknięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Władysława Łokietka w miejscowości Owczarnia wraz z kontynuacją zamknięcia przejazdów kolejowo-drogowych: w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim poniższy komunikat zachowuje ważność do dnia 31.05.2023 włącznie (w części dotyczącej organizacji ruchu pojazdów ZKA w związku z zamknięciem przejazdów kolejowo-drogowych: w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim - uprzednio było: do dnia 07.06.2023 / środa). Dla zastępczej komunikacji autobusowej ZA12 od dnia 01.06.2023 (czwartek) zostaje wprowadzone zawieszenie kursowania w dni powszednie w godz. 9:30-15:30.

Zasady organizacji ruchu od dnia 01.06.2023 (czwartek) zawarto w odrębnym komunikacie (kliknij na łącze, aby otworzyć odrębny komunikat)


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z zamknięciem w dniach: 29.05-07.06.2023 przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz kontynuacją zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim, zmianie ulegnie organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w godz. 9:00-16:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 29.05.2023-31.05.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ważnymi w okresie 29.05.2023-31.05.2023

Wszystkie rozkłady jazdy znajdują się również w dolnej części strony.


OGRANICZENIA W DNI POWSZEDNIE - POCIĄGI BEZ ZMIAN, NOWY OBJAZD DLA ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Od dnia 29.05.2023 (poniedziałek) zamknięty zostanie przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia. Jednocześnie w dalszym ciągu będzie wówczas pozostawał zamknięty przejazd kolejowo-drogowy na ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. (jego zamknięcie zaplanowano od poniedziałku, 22.05.2023). W związku z powyższym pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej będą musiały ominąć aż dwa przejazdy kolejowo-drogowe zlokalizowane na standardowej trasie przejazdu.

W okresie od dnia 29.05.2023 (poniedziałek) do dnia 31.05.2023 (środa) 07.06.2023 (środa) wprowadzona zostaje nowa trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu przez dwa przejazdy kolejowo-drogowe WKD: w ciągu ul. Kazimierzowskiej (Owczarnia) oraz w ciągu ul. Piaskowej (Grodzisk Mazowiecki) i tym samym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków osobowych, tj. odpowiednio: „Kazimierówka” i „Grodzisk Mazowiecki Piaskowa”. Trasa objazdowa zastępczej komunikacji autobusowej dla każdego z kierunków przejazdu uwzględnia obsługę poszczególnych przystanków osobowych WKD z wykorzystaniem dostępnej drogowej infrastruktury przystankowej w możliwie najbliższej lokalizacji względem linii kolejowej.

Zmienione lokalizacje przystanków ZKA ZA1 będą obowiązywać dla następujących przystanków kolejowych: „Grodzisk Mazowiecki Radońska”, „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”, „Grodzisk Mazowiecki Piaskowa” i „Kazimierówka”. Ponadto autobusy linii ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu przez ul. Kazimierzowską ominą rejon przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia”, będą zawracać na rondzie przy ul. Średniej oraz zostaną skierowane przez osiedle Grudów w Milanówku. W godz. 9:00-16:00 obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia”, z którego wycofana zostanie linia ZA1, przejmie linia ZA12 łącząca Podkowę Leśną z Milanówkiem, która w obydwie strony pojedzie nieco dłuższą trasą przez Owczarnię (ul. Żółwińska) i osiedle Polesie.

Trasa ZKA linii ZA1 z powodu objazdu w obydwu kierunkach ulegnie nieznacznemu wydłużeniu, zaś jej początkowy fragment na terenie Grodziska Mazowieckiego ulegnie odwróceniu. Zmienią się także czasy przejazdu i godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą nieco wcześniej z przystanku początkowego zlokalizowanego przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza – w większości kursów o równych godzinach. Dla pasażerów z rejonu osiedla przy ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. do dyspozycji będą dwa przystanki zastępcze. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna – bez zmian. W godz. 9:00-16:00 w obydwu kierunkach zmianie ulegnie trasa linii ZA12, której przebieg z Podkowy Leśnej do Milanówka zostanie wydłużony. Obsługę standardowej trasy ZA12 przejmą w tym czasie pojazdy linii ZA1.

UWAGA: W związku z koniecznością ograniczenia liczby zmian w organizacji ZKA powyższa trasa objazdowa uwzględniająca ominięcie przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim zostanie utrzymana do środy, 07.06.2023, tj. o dodatkowe trzy dni powszednie: 05-07.06.2023, w ramach zamknięcia przejazdu w ciągu ul. Kazimierzowskiej (niezależnie od przywrócenia możliwości przejazdu przez ul. Piaskową, która zgodnie z założeniami związanymi z harmonogramem robót budowlanych powinna nastąpić do końca dnia 02.06.2023 / piątek).

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie pozostaje bez zmian.

Zgodnie z ww. informacją aktualizacji ulega treść komunikatu wraz z załącznikami dla okresu 22.05-02.06.2023 w oparciu o zmiany od dnia 29.05.2023, w części dotyczącej organizacji ruchu pojazdów ZKA w związku z zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim (komunikat zachowuje ważność do dnia 28.05.2023 włącznie).


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. W związku z budową drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (etap obejmujący rozbiórkę istniejącego starego toru i budowę w jego śladzie nowego toru), zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz kontynuacją zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim od dnia 29.05.2023 (poniedziałek) do dnia 31.05.2023 (środa) 07.06.2023 (środa) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów WKD, pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 pojadą nową trasą objazdową, zaś pojazdy linii ZA12 pojadą trasą zmienioną:
  (a) w dni powszednie w godz. 9:05-16:00 zamknięcie toru nr 1 na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska; skrócenie relacji pociągów realizujących połączenia do/ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska; pociągi te będą kończyć lub rozpoczynać bieg na stacji Podkowa Leśna Główna; wprowadzenie w godz. 9:00-16:00 zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 na trasie objazdowej na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska przez Milanówek (zawrotka na rondzie przy ul. Średniej oraz przejazd przez osiedle Grudów; wprowadzenie w godz. 9:00-16:00 linii ZA12 na trasie zmienionej przez rejon przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia” oraz osiedle Polesie;
  (b) w soboty, niedziele i święta ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Śródmieście WKD;
  (c) w dalszym ciągu zamknięta dla ruchu pociągów pozostaje linia kolejowa do Milanówka – obsługę połączeń na relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zapewnia zastępcza komunikacja autobusowa – linia ZA12 (w ww. okresie w dni powszednie w godz. 9:00-16:00 na trasie zmienionej).
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.
 3. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.
 4. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.
 6. UWAGA: W dni powszednie, w godz. 09:00-16:00, w okresie 29.05-31.05.2023 07.06.2023 zmiana lokalizacji wybranych przystanków ZKA ZA1 i ZA12 odpowiadających określonym przystankom kolejowym WKD.
 7. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, iż w związku z budową drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w pociągach spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście są honorowane wszystkie bilety okresowe odcinkowe WKD wydane z/do stacji:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Okrężna (odpowiednik stacji KM – Grodzisk Mazowiecki);
  (b) Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów (odpowiednik stacji KM – Milanówek);
  (c) Podkowa Leśna Zachodnia (odpowiednik stacji KM – Brwinów).

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 28.05.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 29.05.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje:
  (a) kasa biletowa – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych);
  (d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD), wiata przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

Kierunek: Podkowa Leśna Główna:
GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD) – kierunek ul. Sienkiewicza

Kierunek: Grodzisk Maz. Radońska:
GRODZISK MAZ. KRÓLEWSKA / ORZESZKOWEJ 01 - ul. Królewska / ul. Orzeszkowej

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. WIOŚLARSKA 02 – ul. Nadarzyńska, kierunek ul. Sienkiewcza
przystanek dodatkowy dla przystanku WKD: Grodzisk Maz. Piaskowa (tylko w kierunku Podkowy Leśnej Głównej)

GRODZISK MAZ. CHŁOPICKIEGO 01/02 – ul. Na Laski / ul. Chłopickiego

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Grodziska
(kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD)

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD)

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska

OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – ul. Władysława Łokietka / ul. Anny Jagiellonki
(kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa)

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.) oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna (peron nr 1 / kier. Warszawa) lub na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka (peron nr 1 / kier. Warszawa)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia (peron nr 2 / kier. Grodzisk Maz.)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie (peron nr 1 / kier. Warszawa)

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z niedzieli na poniedziałek (28/29.05.2023) – godz. 3:00, do nocy ze środy na czwartek (31.05/01.06.2023) (07/08.06.2023) – godz. 3:00.


Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w okresie 29.05.2023-31.05.2023: DNI POWSZEDNIE

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej ważnymi w okresie 29.05.2023-31.05.2023


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.