Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

WuKaDka wspiera działania UTK podejmowane w ramach kampanii pn. „Kolejowe ABC”

Podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się uroczysta inauguracja II edycji kampanii „Kolejowe ABC”, której organizatorem jest Urząd Transportu Kolejowego. Warszawska Kolej Dojazdowa jest jednym z przewoźników kolejowych zaproszonych do współpracy w ramach tego projektu.

W dniu 23.09.2021 w trakcie targów TRAKO odbyła się konferencja poświęcona rozpoczęciu drugiej już edycji kampanii edukacyjnej „Kolejowe ABC”, której pomysłodawcą jest Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie wydarzenia odbyło się uroczyste podpisanie przez Ignacego Górę – Prezesa UTK umów o współpracy w zakresie promowania bezpieczeństwa na obszarze kolejowym z przedstawicielami rynku kolejowego. Wśród interesariuszy zaproszonych do projektu była również Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Ze strony WKD umowę podpisywali: Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Jolanta Dałek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

- Podnoszenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na terenie kolejowym wśród podróżnych jest bardzo ważne. Dlatego też z nieukrywaną przyjemnością Warszawska Kolej Dojazdowa przyjęła zaproszenie do współpracy w ramach kampanii „Kolejowe ABC”. Spółka jest również w trakcie realizacji kampanii społeczno-informacyjnej pn. „Twoja Bezpieczna Wukadka”, której celem jest przypomnienie o prawidłowych zachowaniach podczas przekraczania przejazdów kolejowych oraz korzystania z transportu kolejowego. Liczymy, że wspólne działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na kolei. – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Kampania pn. „Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa na terenie kolejowym skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Działania w ramach projektu prowadzone są dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań są zajęcia edukacyjne realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Drugim rodzajem działań jest informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię pn. „Kolejowe ABC” od 1 stycznia 2017 r. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć pod adresem: https://kolejoweabc.pl/.