Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 26 czerwca) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Od 10.10.2020 r. wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefie żółtej na terenie całego kraju

Z powodu znaczącego wzrostu poziomu zakażeń COVID-19 w Polsce oraz rozprzestrzeniającej się epidemii wirusa, od 10.10.2020 r. na terenie całego kraju wprowadzone zostały zasady obowiązujące w strefach żółtych.

Co to oznacza dla pasażerów WuKaDki?

  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni ogólnodostępnej, tj. na peronach, w pociągach, kasach biletowych itd. Zwolnione z obowiązku są tylko osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub dokument poświadczający o niepełnosprawności niepozwalającej na używanie tych środków ochronnych. Pasażer taki winien posiadać przy sobie aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości noszenia maseczki.
  2. Zachowanie dystansu spełniającego min. 1,5 m.
  3. Przestrzeganie limitu zapełnienia pociągów do maksymalnie 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, tj. 252 miejsca w pociągach serii EN100 i 250 miejsc w pociągach serii EN97.
  4. Zajmowanie co drugiego miejsca siedzącego w pociągu.

Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii oraz ryzyko zakażenia COVID-19.

Szanowni Pasażerowie, zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie!

kolej na odpowiedzialnosc