Zaproszenie do ankiety

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd:

  • Michał Panfil - p.o. Prezesa Zarządu
  • Jolanta Dałek - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych

Rada Nadzorcza:

  • Mariusz Frankowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Więckowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kamasa - Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Benedykciński - Członek Rady Nadzorczej
  • Agnieszka Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej