WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd:

  • Grzegorz Dymecki - Prezes Zarządu
  • Jolanta Dałek - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych
  • Michał Panfil - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Handlowych

Rada Nadzorcza:

  • Mariusz Frankowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Więckowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kamasa - Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Benedykciński - Członek Rady Nadzorczej
  • Edward Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej