Aktualności
14-04-2014
Życzenia Wielkanocne... więcej
14-03-2014
Otrębusy - dewastacja automatu biletowego... więcej
14-02-2014
Konkurs fotograficzny... więcej
Ceny usług
Pomoc osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej
BIP
Polityka Jakości
Programy pomocowe
Swiss Contribution
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O firmie

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000r. w formie aktu notarialnego jako spółka ze 100%-owym udziałem PKP S.A. w kapitale zakładowym. Dnia 29 grudnia 2000r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 1 lipca 2001 roku. Trasa WKD wiedzie przez obszary gmin: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek oraz dzielnice m.st. Warszawy: Włochy, Ochota i Śródmieście. Linia z Warszawy do Grodziska liczy ok. 33 km, a jej odgałęzienie z Podkowy Leśnej do Milanówka - 3 km. WKD świadczy usługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich dla osób zamieszkujących tereny wymienionych powyżej jednostek administracyjnych.

Od momentu rozpoczęcia samodzielnej działalności Spółka realizuje liczne inwestycje związane z bezpieczeństwem i ochroną podróżnych, takie jak:
• wyposażenie maszynistów w telefony komórkowe pozwalające na natychmiastową reakcję w razie ewentualnego zagrożenia;
• zawarcie umowy z licencjonowaną agencją ochrony, do której obowiązków należy: ochrona życia i zdrowia podróżnych, dozór nad obszarem kolejowym, zabezpieczenie przed dewastacją obiektów WKD i taboru kolejowego, patrolowanie linii kolejowej; ochrona reaguje na wszelkie próby wandalizmu, usuwa narkomanów, bezdomnych i inne osoby zakłócające porządek;
• monitorowanie siedziby Spółki wraz z zapleczem technicznym przy ulicy S. Batorego w Grodzisku Maz. oraz 4 stacji i 24 przystanków osobowych;
• wprowadzenie monitoringu w części taboru - w pociągach zainstalowane są kamery, z których obraz przekazywany jest bezpośrednio do kabiny maszynisty; przedsięwzięcie to jest sukcesywnie realizowane w kolejnych składach.

Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej dba nie tylko o bezpieczeństwo podróżnych, ale również o estetykę i wizerunek stacji oraz przystanków osobowych. Wymienione zostały wiaty przystankowe oraz zmieniona nawierzchnia peronów na przeważającej ilości przystanków, w ostatnim okresie m.in. na p.o. Malichy, Tworki (peron wschodni), Podkowa Leśna Wschodnia, Grodzisk Maz. Piaskowa. W najbliższych latach program wymiany nawierzchni będzie sukcesywnie kontynuowany. Spółka wyremontowała i zmodernizowała budynki dworcowe w Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej, Komorowie, Pruszkowie oraz Michałowicach, odnowiła stacje Warszawa Śródmieście WKD oraz przystanki osobowe: Warszawa Zachodnia WKD i Warszawa Ochota WKD.
W 2002r. został wprowadzony nowy plan taryfowy dzielący trasę przejazdu na trzy strefy czasowe (każda po 19 minut), a ponadto rozbudowano system ulg na przejazdy honorowanych przez WKD. Cała oferta przewozowa jest konstruowana oraz ulepszana z myślą o oczekiwaniach i potrzebach pasażerów Warszawskiej Kolei Dojazdowej.


W dniu 27 lutego 2004r. spółka otrzymała:
• licencję (nr WPR/042/2004) na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy,
• licencję (nr WPO/043/2004) na wykonywanie przewozów kolejowych osób.

30 września 2005r. zakończył się prowadzony od 2003r. przez PKP S.A. proces prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. WKD jest pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który opuścił holding i zmienił w 100% właściciela. Nowym właścicielem Spółki stało się Konsorcjum Samorządowe, w skład którego początkowo wchodziły: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (ostatecznie zrezygnował z objęcia swoich udziałów) i sześć gmin leżących na trasie WKD.

    

W dniu 27 września 2007r. własność wszystkich 12 219 udziałów Spółki przeszła z PKP S.A. na nowych właścicieli (bez m. st. Warszawy) w następujący sposób:

Samorząd Województwa Mazowieckiego

  8 911 udziałów 
  (72,9%)                    

Gmina i Miasto Pruszków  1 099 udziałów  (9%)
Miasto Podkowa Leśna      494 udziały     (4%)
Gmina Grodzisk Mazowiecki        599 udziałów  (5%)
Gmina Milanówek     316 udziałów  (2,5%)
Miasto i Gmina Brwinów        600 udziałów  (5%)
Gmina Michałowice         200 udziałów  (1,6%)
Od tamtej pory sześciokrotnie miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz związane z tym ustanowienie nowych udziałów. Aktualna struktura własności wygląda następująco: 


 


13 sierpnia 2008r. zmianie uległa nazwa spółki: z "PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o." na: "Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.". 

  

ZARZĄD SPÓŁKI


Obecnie Spółką kieruje Zarząd w składzie:

  •   Grzegorz Dymecki - Prezes Zarządu
  •  
Jolanta Dałek - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonomiczno - Finansowych
  •    Michał Panfil - Członek Zarządu, Dyrektor d/s Handlowych

RADA NADZORCZA

 
Mariusz Frankowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesław Raboszuk
Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Więckowska Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Benedykciński
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Woźniak
Członek Rady Nadzorczej
         

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

 Schemat organizacyjny

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 
Przedmiotem działalności podstawowej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii Warszawa Śródmieście WKD –Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka oraz zarządzanie liniami kolejowymi:
Nr 47 - Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska
Nr 48 - Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów
Nr 512 - Pruszków – Komorów

Spółka zapewnia w ciągu dnia obsługę przewozową dla ok. 24 tys.* pasażerów zamieszkałych w 6 gminach i 3 dzielnicach Warszawy. Trasa wiedzie przez obszary następujących jednostek administracyjnych - dzielnice: Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Włochy oraz gminy: Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek.

Ogólna długość linii WKD wynosi ok. 36 km, w skład której wchodzą 4 stacje i 24 przystanki osobowe. Na 8 z nich prowadzona jest pełna odprawa podróżnych.
* - na podstawie badań marketingowych przeprowadzonych w 2007r.

   

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAPRZEWOZOWA

 
Oprócz przewozów pasażerskich Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi również działalność pozaprzewozową, w ramach której oferuje:
• wynajem lokali użytkowych,
• dzierżawę powierzchni placów,
• miejsca na reklamę
• organizację pociągów specjalnych.
 
 

BEZPIECZEŃSTWO

 
Spółka dużą uwagę skupia na bezpieczeństwie pasażerów, ponieważ jego zapewnienie jest jednym z podstawowych elementów komfortowego podróżowania. Zainstalowany w pociągach system monitoringu jest zintegrowany z kabiną maszynisty, który w każdym momencie może obserwować, co dzieje się wewnątrz wagonu i w razie potrzeby wezwać pomoc.
Oprócz monitoringu nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa renomowana firma ochrony patrolująca stacje i przystanki WKD.
W przypadku zagrożenia należy dzwonić pod następujące numery telefonów:
(22) 654-18-28; (22) 654-18-58

WIZERUNEK

 
Spółka kładzie nacisk na modernizację nawierzchni oraz budowli na przystankach i stacjach, ujednolicenie ich kolorystyki oraz wszelkie inne działania mające na celu poprawę wyglądu i estetyki całej linii.
Warto również wspomnieć o podejmowanych staraniach w celu zaistnienia w życiu mieszkańców okolicznych miejscowości, które to starania wyrażają się uczestnictwem WKD w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.
Nieustannie prowadzone są inwestycje mające na celu promocję Spółki oraz podejmowane są starania, by podróżni mieli dogodny dostęp do informacji na temat oferty, przysługujących im uprawnień do ulg, oraz innych potrzebnych im wiadomości.
Zdaniem pasażerów, głównymi zaletami podróżowania pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej są:
 - krótszy czas przejazdu w porównaniu z samochodem osobowym
 - duża dostępność dla pasażerów (28 przystanków - przy części z nich usytuowane są parkingi)
 - dojazd do ścisłego centrum Warszawy
 - atrakcyjna cena przejazdu
 - brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
 - punktualność oraz wysoka częstotliwość kursowania pociągów
 - bezpieczeństwo podróży (m.in. monitoring w taborze)
 
    
 

WALORY PRZYRODNICZE LINII I OCHRONA ŚRODOWISKA

 
Milanówek i Podkowa Leśna - miasta, przez które prowadzi linia WKD, są rejonami o wysokich walorach przyrodniczych ze swoistym mikroklimatem.
Milanówek – urokliwe, niewielkie miasteczko, jako jedno z niewielu może pochwalić się licznymi pomnikami przyrody, które obok klimatu stanowią jego wielką atrakcję.
Podkowa Leśna – Miasto-Ogród – wśród pięknych, starych drzew znajdują się malowniczo położone wille licznych mieszkańców tego miasta. Zarówno park, jak i pasy zieleni oraz strumienie, które ciągną się wzdłuż linii kolejki sprzyjają bezpośrednim kontaktom mieszkańców z przyrodą, gdzie czynnie można uprawiać sport i rekreację.
Przemierzając trasę z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy mijamy wieś Otrębusy, niedaleko której położona jest miejscowość Karolin. W tym przepięknym zakątku Gminy Brwinów swoją siedzibę ma najsłynniejszy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”, powołany do życia w 1948r. przez wybitnego profesora Tadeusza Sygietyńskiego.

 
                       

 
WKD Sp. z o.o. © 2005 | Polityka prywatności
wykonanie: Agencja Interaktywna CSD®