Przewóz zwierząt

Przewóz psa pod opieką dorosłego podróżnego, dozwolony jest, pod warunkiem, że:
1) pies posiada aktualne świadectwo szczepienia,
2) pies nie zachowuje się agresywnie i nie zakłóca spokoju,
3) ma założony kaganiec i jest trzymany na smyczy,
4) podróżny odpowiada za stan sanitarny wagonu, w którym przewozi psa,
5) pies nie zajmuje miejsca przeznaczonego do siedzenia.

Na przewóz psa (z wyjątkiem psa-przewodnika oraz małych psów np. yorki, ratlerki) wydaje się:
1) bilet jednorazowy z ulgą 50% - na odpowiednią strefę czasową rozkładowego czasu przejazdu pociągu.
2) bilet miesięczny z ulgą 50%

Na przewóz psów-przewodników osób niewidomych wydaje się:
1) bilet jednorazowy z ulgą 95% na odpowiednią strefę czasową rozkładowego czasu przejazdu pociągu
na zasadach określonych w TOB.

Małe psy zaliczane do pokojowych np. yorki, ratlerki, trzymane na kolanach u pasażera bądź w klatkach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody oraz małe zwierzęta pokojowe umieszczone w koszach, klatkach itp., o ile nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.), przewożone są bezpłatnie na zasadach ogólnych określonych w TOB.