UWAGA! Zmiany w kursowaniu pociągów w dniach 17-18.11.2018 oraz 24-25.11.2018.  Szczegółowe informacje w zakładce "AKTUALNOŚCI".

Rozkład jazdy ważny od dnia 09.12.2018 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 09.12.2018 r. (sezon 2018/2019) będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy pociągów. W odniesieniu do rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 10.12.2017 r. (sezon 2017/2018) wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

1. uruchomienie 4 dodatkowych pociągów kursujących w dni powszednie:

 • nr 148 relacji: Grodzisk Maz. Radońska odj. 15:46 - Warszawa Śródmieście WKD przyj. 16:46
 • nr 371 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 17:00 – Podkowa Leśna Główna przyj. 17:41
 • nr 376 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 18:30 – Warszawa Śródmieście przyj. 19:11
 • nr 147 relacji: Warszawa Śródmieście WKD odj. 19:40 – Grodzisk Maz. Radońska przyj. 20:35

2. zmiana godzin odjazdów 9 pociągów ze stacji początkowych:

 • nr 360: Podkowa Leśna Główna (odj. 16:25) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:06): +20 min. dla dotychczasowego poc. nr 358, w planie którego pojedzie nowy poc. nr 148 z Grodziska Maz.; dotychczasowy poc. nr 358 otrzymuje oznaczenie poc. nr 360 uruchamianego w planie sobót, niedziel
  i świąt
 • nr 362: Podkowa Leśna Główna (odj. 16:35) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 17:16): +5 min
 • nr 373: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 17:10) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 17:51): +5 min
 • nr 378: Podkowa Leśna Główna (odj. 18:45) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 19:26): +10 min
 • nr 387: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 19:30) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 20:11): -5 min
 • nr 164: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 19:36) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 20:31): -5 min
 • nr 390: Podkowa Leśna Główna (odj. 20:35) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 21:16): +5 min
 • nr 168: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 20:36) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 21:31): +5 min dla dotychczasowego poc. nr 164, który otrzymuje nowe oznaczenie jako poc. nr 168
 • nr 392: Podkowa Leśna Główna (odj. 21:05) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 21:46): +5 min

3. uzupełnienie w dni powszednie w godzinach wieczornych oferty przewozowej w relacji z Warszawy do Milanówka poprzez uruchomienie pociągu:

 • nr 265: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) – Milanówek Grudów (przyj. 23:23), który zastępuje zlikwidowany kurs w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 22:35) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 23:30)
 • nr 2206 relacji: Milanówek Grudów odj. 23:43 – Podkowa Leśna Główna przyj. 23:50
 • nr 2205 relacji: Podkowa Leśna Główna odj. 00:16 – Grodzisk Maz. Radońska przyj. 00:25

Ponadto dodatkowo w następujące dni:

 • 24.12.2018 r. (poniedziałek)
 • 02.05.2019 r. (czwartek)
 • 24.12.2019 r. (wtorek)

pociągi WKD będą kursowały wg organizacji ruchu, jak w soboty, niedziele i święta.

 Rozkład jazdy ważny od dnia 09.12.2018 r. 

Utrudnienia na linii WKD w dniu 15.11.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

W związku z uszkodzeniem składu i koniecznością ściągnięcia do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska odwołane zostają następujące pociągi:

 • pociąg nr 317 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:00) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 8:41)
 • pociąg nr 113 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 9:30)

AKTUALIZACJA GODZ. 7:50

Uszkodzony skład został ściągnięty do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Ok. godz. 7:50 zostanie wyprawiony ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska pociąg nr 126 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:36). Pociąg odjedzie z opóźnieniem ok. 10 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:45

Ok. godz. 7:40 rozpoczęto ściąganie uszkodzonego składu do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią składu na przystanku osobowym Brzózki ok. godz. 6:55, obsługującego pociąg nr 120 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46) na linii WKD wystąpią utrudnienia i niektóre pociągi ulegną skróceniu lub odwołaniu.

Do czasu ściągnięcia uszkodzonego składu do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska ruch pociągów na jednotorowym szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany.

Następujące pociągi ulegają odwołaniu:

 • pociąg nr 120 na odcinku Brzózki (odj. 6:54) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46)
 • pociąg nr 122 na całej relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:21) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:16)
 • pociąg nr 317 na całej relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:00) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 8:41)

Pociąg nr 126 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:36) może odjechać ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 5-10 minut.

Opóźnienia pociągów oraz organizacja ruchu może ulec zmianie.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podejmuje współpracę z Wielką Brytanią

Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie podejmują ścisłą współpracę w zakresie rozwoju sektora transportu kolejowego. W dniu 9 listopada 2018 roku w siedzibie Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie podpisano list intencyjny, którego podstawowym założeniem jest pogłębianie relacji i bardziej sformalizowana współpraca pomiędzy dwoma stronami na rzecz kolejnictwa. List intencyjny podpisali: Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Pan Jonathan Knott oraz Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Pan Dariusz Grajda.

List jest następstwem nawiązanej współpracy pomiędzy Ambasadą i członkami Związku – jedenastoma lokalnymi przewoźnikami kolejowymi z różnych regionów Polski, wśród których istotne miejsce zajmuje również Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Głównym celem listu jest wzmacnianie kooperacji na wielu polach, w tym w obszarze zamówień publicznych, informacji pasażerskiej, systemów sprzedaży biletów, bezpieczeństwa ruchu oraz taboru kolejowego.

Tekst listu intencyjnego został sformułowany następująco:

Doceniając dotychczasową współpracę pomiędzy partnerami na rzecz rozwoju transportu kolejowego w Wielkiej Brytanii i Polsce, Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych podpisują list intencyjny o zacieśnieniu wzajemnych relacji.

Poprzez podpisanie niniejszego listu intencyjnego Partnerzy deklarują gotowość do współpracy w zakresie wymiany brytyjskich i polskich doświadczeń i najlepszych praktyk w sektorze kolejowym, udziału we wspólnych spotkaniach, konferencjach oraz wizytach studyjnych.

Przy okazji podpisania listu Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Pan Jonathan Knott pochwalił współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią w sektorze kolejowym. – Dzisiaj mamy okazję świętować silną relację łączącą oba kraje. Ten list intencyjny demonstruje, że jesteśmy zdeterminowani wspierać sektory kolejowe w naszych krajach w celu zawiązania ściślejszej współpracy pomiędzy nimi – powiedział Ambasador Knott.

W ocenie Prezesa Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Pana Dariusza Grajdy, brytyjska kolej jest dobrym przykładem do naśladowania. – Chcielibyśmy zwiększyć poziom naszej kooperacji i wymiany doświadczeń. Szukajmy tego co nas łączy, abyśmy mogli zbudować lepszą przyszłość – podsumował Prezes ZSPK.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego wzięli udział przedstawiciele spółek zrzeszonych w Związku, w tym również Prezes Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Pan Michał Panfil.

Wypełnianie postanowień listu już wkrótce przybierze konkretne formy. W ramach podjętej współpracy, w dniach 4-6 grudnia 2018 roku, reprezentanci polskich spółek i związków kolejowych wezmą udział w wizycie studyjnej w Wielkiej Brytanii. Celem wizyty jest pogłębienie wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów sprzedaży biletów oraz informacji pasażerskiej.

Wukadka ze złotym logotypem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w dniu 3 października br. jako operator prowadzący działalność w sektorze transportu kolejowego, otrzymała nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Przyznana spółce nagroda w jednej z kluczowych kategorii, pn. „rozwiązanie techniczne”, jest wyrazem dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.

W związku z przyznaniem spółce WKD nagrody w III edycji ww. konkursu, potwierdzonej „Deklaracją w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu, zwycięskiemu podmiotowi przysługuje możliwość posługiwania się złotym logotypem kultury bezpieczeństwa przez rok od dnia ogłoszenia wyników konkursu, tj. do dnia 3 października 2019 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. mając na uwadze wysoką rangę przyznanej nagrody, jak również możliwość wykorzystania instrumentów związanych z jej otrzymaniem we wszelkich przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych, podjęła decyzję w sprawie zamieszczenia złotego logotypu kultury bezpieczeństwa na podstawowych nośnikach informacji o spółce WKD, w tym m.in. na drukach firmowych oraz stronie internetowej spółki.

Na podstawie decyzji Zarządu spółki WKD podjętej w dniu 23 października br., przyjęto do stosowania nowy wzór druku firmowego WKD, zawierający złoty logotyp kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, jako stały element obowiązującego we wszelkiej bieżącej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej układu graficznego. Nowy wzór obowiązuje od dnia 29 października br.

Ponadto, wraz z przyjęciem do stosowania nowego wzoru druku firmowego WKD, złoty logotyp kultury bezpieczeństwa został zamieszczony na stronie internetowej WKD. Będzie on również stosowany w miarę możliwości na materiałach informacyjno-promocyjnych WKD, takich jak: ulotki, broszury, foldery, plakaty, rozkłady jazdy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 07.11.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 9:15

Przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów.


AKTUALIZACJA GODZ. 9:00

Trwa przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. Niektóre pociągi mogą mieć opóźnienia do ok. 5 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:35

Pociąg nr 321 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:40) - Podkowa Leśna Główna (przyj. 9:21) zostaje odwołany na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:20

Pociąg nr 312 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 8:35) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 9:16) odjedzie ze stacji Podkowa Leśna Główna z opóźnieniem ok. 10 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:10

W związku z opóźnieniami pociągów jadących za spychanym uszkodzonym składem, wynoszącymi ok. 15 minut w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego mogą wystąpić opóźnienia wtórne na obrocie na stacji Podkowa Leśna Główna. Opóźnienia wtórne pociągów w kierunku Warszawy mogą wynieść ok. 10 minut.

Pociąg nr 306 w relacji Podkowa Leśna Główna (odj. 7:45) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:26) zostaje odwołany.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:05

Uszkodzony skład został zepchnięty do stacji Komorów. Niektóre pociągi w kierunku Podkowy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego mogą mieć opóźnienia do ok. 15 minut.

Uwaga: Opóźnienia pociągów mogą ulec zmianie.


AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

Wysłano pociąg rezerwowy do Milanówka. Pociąg nr 208 w relacji Milanówek Grudów (odj. 8:08) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:56) odjedzie z opóźnieniem ok. 5 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:45

Aktualnie spychany skład znajduje się w rejonie przystanku osoboweogo "Michałowice". Odwołany zostaje pociąg nr 307, natomiast pociągi nr 311 i 109 są opóźnione od 10 do ok. 15 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:35

Ok. godz. 7:30 rozpoczęto spychanie uszkodzonego składu w kierunku stacji Komorów. Ruch w kierunku Grodziska Mazowieckiego do czasu zepchnięcia uszkodzonego pojazdu będzie się odbywać z ograniczoną prędkością oraz z opóźnieniami dochodzącymi do 15 minut.

Ruch pociągów w kierunku Warszawy odbywa się bez przeszkód po torze nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy). W zależności od czasu niezbędnego na przeprowadzenie operacji zmiany czoła pojazdu w obrębie stacji Warszawa Śródmieście WKD i wyprawiania w kierunku przeciwnym na końcowych przystankach linii WKD na terenie Warszawy mogą wystąpić opóźnienia pociągów do 5 minut.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 6:55 na przystanku Warszawa Salomea uległ awarii skład obsługujący pociąg nr 205 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:40) - Milanówek Grudów (przyj. 7:28). Skład będzie spychany awaryjnie do stacji Komorów przez inny pojazd. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się normalnie. Mogą wystąpić opóźnienia do 15 minut w kierunku południowo-zachodnim, tj. w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Organizacja ruchu pociągów na linii WKD w dniu 12.11.2018 (poniedziałek)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) na linii WKD będzie obowiązywać rozkład jazdy pociągów jak w dzień powszedni.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 17-18.11.2018 ORAZ 24-25.11.2018

KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZMIANY ROZKŁADU JAZDY W DNIACH 17-18.11.2018 ORAZ 24-25.11.2018


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje,  iż w dniach 17-18.11.2018  i 24-25.11.2018 planowane jest przeprowadzenie gwarancyjnego usunięcia usterek w torze nr 1  na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów.

W związku z powyższym w dniach 17-18.11.2018 i 24-25.11.2018 (sobota, niedziela) na linii WKD wystąpią ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

1. Kursowanie pociągów będzie się odbywać na następujących relacjach:

-     Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska
-     Komorów – Milanówek Grudów
-     Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów
-     Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska

2. Tor nr 1 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, zostanie całodobowo zamknięty dla ruchu pociągów, a w celu uzupełnienia oferty przewozowej na trasie tej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza.

3. Na ww. odcinku ruch pociągów będzie prowadzony wahadłowo, wyłącznie po torze nr 2. Częstotliwość kursowania pociągów z uwagi na obowiązujące regulacje oraz przepustowość szlaku wyniesie: co 70 minut dla jednego kierunku ruchu.

4. Pociągi uruchomione w relacji Milanówek Grudów – Komorów będą kursowały z częstotliwością co 70 minut dla jednego kierunku ruchu. Na stacji Komorów zostanie zorganizowana skomunikowana przesiadka pomiędzy pociągami ww. relacji i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej do/z Warszawy. 

5. Na szlaku Komorów – Podkowa Leśna Główna częstotliwość kursowania pociągów wyniesie 25/45 minut dla jednego kierunku ruchu.

 

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów oraz autobusów komunikacji zastępczej w okresie utrudnień w kursowaniu pociągów w celu zaplanowania dogodnej podróży.


Rozkład jazdy pociągów i autobusowej komunikacji zastępczej ważny w dniach 17-18.11.2018 i 24-25.11.2018


INFORMACJE DODATKOWE

Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego.

W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

W autobusach komunikacji zastępczej honorowana jest Warszawska Karta Miejska na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz (przystanek Żywiecka).

 

Lokalizacje przystanków autobusowej komunikacji zastępczej oraz najbliższe punkty umożliwiające zakup biletu WKD.

PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ

PUNKT BILETOWY
 1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD)
Kasa biletowa oraz automat biletowy zlokalizowany na stacji, odległość ok. 50 m.
 1. Pruszków - przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01, przy przystanku Pruszków WKD
Kasa biletowa i automat biletowy
 na przystanku Pruszków WKD, odległość ok 50 m.
 1. Tworki - przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie /
  ul. Główna
Automat biletowy na przystanku WKD Tworki, odległość ok. 600 m.
 1. Reguły - przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów - ul. Królewska)
Automat biletowy na przystanku WKD Reguły, odległość ok. 1 km
 1. Michałowice - przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie
Automat biletowy na przystanku WKD Michałowice, odległość ok.
1,1 km
 1. Opacz - przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automat biletowy na przystanku Opacz WKD, odległość ok. 600 m
 1. W-wa Raków - przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automaty biletowe zlokalizowane na przystanku WKD W- wa Raków, odległość ok. 600 m
 1. W-wa Al. Jerozolimskie - przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02
Automat biletowy na przystanku WKD Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD, odległość ok. 50 m.
 1. W-wa Reduta Ordona- przystanek autobusowy ZTM:ŚMIGŁOWCA 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Automat biletowy na przystanku WKD Warszawa Reduta Ordona
 1. W-wa Zachodnia WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Kasa biletowa w budynku dworca oraz automat biletowy na peronie
 1. W-wa Ochota WKD - przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie)
Kasa biletowa w budynku dworca
 1. W-wa Śródmieście WKD - przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy
Kasa biletowa zlokalizowana na stacji  Warszawa Śródmieście WKD, odległość ok 50. m.

 

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy 

Warszawa Śródmieście WKD

przystanek ZTM Dworzec Centralny 06
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Ochota WKD

przystanek ZTM Plac Zawiszy 01, 02
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Zachodnia WKD

przystanek ZTM Dworzec Zachodni 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Warszawa Reduta Ordona

przystanek ZTM Śmigłowca 01,02 (Al. Jerozolimskie),

Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD

przystanek ZTM PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01, 02 (Al. Jerozolimskie),

Warszawa Raków

przystanek ZTM Łopuszańska 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Opacz

przystanek ZTM Żywiecka 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Michałowice

przystanek ZTM Jesionowa 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Reguły

na przystanek ZTM Norwida 01,02
(Al. Jerozolimskie),

Tworki

przystanek autobusowy Tworki
(Al. Jerozolimskie/Główna)

Pruszków WKD

przystanek WKD Pruszków 01 (przy przystanku osobowym WKD)

Komorów

przystanek autobusowy WKD (przy stacji Komorów)

Uwaga: Przystanki: „Warszawa Salomea” i „Malichy” nie posiadają odpowiedników
w postaci przystanków zastępczej komunikacji autobusowej.

 • Przystanek osobowy „Warszawa Salomea”- należy skorzystać z przystanku ZKA Łopuszańska 01/02 (dojście ul. Łopuszańską i ul. Jutrzenki),
 • Przystanek osobowy „Malichy” – należy skorzystać z przystanku ZKA Norwida 01/02 lub Tworki (dojście ul. Dolną).

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

 

 

Uwaga! Kolizja na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim w dniu 18.10.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 22:45

Odjazd pociągu nr 168 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:31) - Warszawa Śródmieście WKD (23:26) ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut.

Uwaga! W związku z ograniczoną przepustowością jednotorowego szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna i możliwością wyprawienia tylko jednego pociągu na ten szlak z czasem przejazdu ok. 15 minut pociągi zmierzające z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego będa oczekiwać na możliwość kontynuowania przejazdu na stacji Podkowa Leśna Główna. Czas oczekiwania na stacji Podkowa Leśna Główna pociągów odjeżdżających z tej stacji o godz. 22:46 (poc. 155), 23:01 (poc. 157), 23:16 (poc. 159), 23:31 (poc. 161) w kierunku Grodziska Mazowieckiego może wynieść od 10 do 15 minut, co przełoży się bezpośrednio na opóźnienie tych pociągów na dojeździe do stacji docelowej.


AKTUALIZACJA GODZ. 22:35

Odjazd pociągu nr 263 ze stacji Podkowa Leśna Główna do przystanku Milanówek Grudów. Pociąg nr 153 opóźniony ok. 15 minut kontynuuje przejazd na szlaku Podkowa Leśna Główna (22:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:44).

Pociąg nr 168 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:31) - Warszawa Śródmieście WKD (23:26) odjedzie ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut. Pociąg nr 168 oczekuje na wolną drogę przez jednotorowy szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska zajęty przez pociąg nr 153.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:50

Pociąg nr 151 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:15) zostanie skrócony do stacji Podkowa Lesna Główna (22:01). Skład zostanie zmanewrowany w tory postojowe i będzie oczekiwać na przyjazd opóźnionego pociągu nr 153 (przyjazd do stacji Podkowa Leśna Główna ok. 22:15). Po odjedzie pociągu nr 153 do Grodziska Mazowieckiego skład zostanie podstawiony w peron stacji Podkowa Leśna Główna i obsłuży kurs do Milanówka w zamian za odwołany pociąg nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38) na odcinku Warszawa - Podkowa Leśna Główna.

Pociąg nr 153 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:35) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (22:30) odjechał ze stacji Warszawa Śródmieście WKD z opóźnieniem 15 minut, ok. godz. 21:50. Pociąg ten jedzie w planie kursu nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38). Pociąg dojedzie do stacji Podkowa Lesna Główna i będzie kontynuować przejazd do Grodziska Mazowieckiego (przyjazd ok. 22:45).

Pociąg nr 263 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (21:50) - Milanówek Grudów (22:38) zostaje odwołany na odcinku Warszawa - Podkowa Leśna Główna. W planie tego pociągu jedzie pociąg nr 153 opóźniony o ok. 15 minut. Po dojeździe tego pociągu do stacji Podkowa Leśna Główna (ok. 22:31) dla podróżnych jadących do Milanówka zostanie podstawiony pociąg ze stacji Podkowa Lesna Główna (ok. 22:35).


AKTUALIZACJA GODZ. 21:30

Pociąg nr 147 wyprawiony na szlak Podkowa Leśna Główna (21:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:44).

Pociąg nr 166 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:31) - Warszawa Śródmieście WKD (22:26) odjedzie ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska z opóźnieniem ok. 15 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:20

Zakończono czynności na przejeździe w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Jordanowice). Skład został wycofany do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Pociąg nr 164: Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:35) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26) uległ odwołaniu na całej relacji.

Skład obsługujący pociąg nr 147 został zmanewrowany w tory postojowe na stacji Podkowa Leśna Główna w celu umożliwienia wjazdu dla pociągu nr 393. W dalszej kolejności skład obsługujący pociąg nr 147 zostanie podstawiony w tor nr 1 przy peronie nr 2 w celu kontynuowania jazdy w kierunku stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 21:15). Opóźnienie pociągu ok. 20 minut.


AKTUALIZACJA GODZ. 21:10

W związku z brakiem możliwości wjazdu na zablokowany jednotorowy szlak Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska pociąg nr 147 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (20:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (21:15) oczekuje na stacji Podkowa Leśna Główna. Pociąg nr 393 w relacji Warszawa Śródmieście WKD (20:35) - Podkowa Leśna Główna (21:16) oczekuje przed wjazdem na stację Podkowa Leśna Główna.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że ok. godz. 20:35 na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek osobowy Grodzisk Mazowiecki Jordanowice) miała miejsce kolizja pociągu ruszającego z przystanku osobowego z samochodem osobowym. Pociąg poruszał sie w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:31) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26).

W związku z kolizją ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany do odwołania. Na miejscu kolizji prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem Policji. Pociąg nr 164 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (20:31) - Warszawa Śródmieście WKD (21:26) do czasu zakończenia czynności wyjaśniających pozostaje opóźniony.

Za utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

Utrudnienia na linii WKD w dniu 16.10.2018 (ZAKOŃCZONE)

AKTUALIZACJA GODZ. 8:00

Z powodu braku możliwości wymiany uszkodzonego składu i koniecznością wycofania do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska odwołane zostają następujące pociągi wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD:

 • pociąg nr 317 relacji Warszawa Śródmieście WKD (8:00) - Podkowa Leśna Główna (8:41) - zostaje odwołany na całej relacji
 • pociąg nr 113 relacji Warszawa Śródmieście WKD (8:30) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (9:30) - zostaje odwołany na całej relacji

AKTUALIZACJA GODZ. 7:50

Wznowienie ruchu pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna. Odjazd pociągu nr 126 ze stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska do Warszawy.


AKTUALIZACJA GODZ. 7:40

Ok. godz. 7:40 uszkodzony skład zostanie ściągnięty na stację Grodzisk Mazowiecki Radońska.

Odjazd pociągu nr 126 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:41) - Warszawa Śródmieście WKD (8:36) odbędzie się z opóźnieniem ok. 5 minut.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią składu na przystanku "Brzózki", obsługującego pociąg nr 120 w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:46) od ok. godz. 7:00 do odwołania został wstrzymany ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna.

Skład, który uległ awarii będzie ściągany przez drugi pociąg, wysłany z Grodziska Mazowieckiego. Do czasu ściągnięcia uszkodzonego składu ruch pociągów na szlaku Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna pozostaje wstrzymany.

W związku z powyższym zmianie ulega rozkład jazdy następujących pociągów:

 • pociąg nr 120 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (6:46) - Warszawa Śródmieście WKD (7:46) zostaje odwołany.
 • pociąg nr 107 relacji Warszawa Śródmieście WKD (6:20) - Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:15) zostaje skrócony do stacji Podkowa Leśna Główna.
 • pociąg nr 122 relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska (7:21) - Warszawa Śródmieście WKD (8:16) zostaje odwołany na całej relacji.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu serdecznie przepraszamy.

WKD nagrodzona przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Z radością informujemy, że Warszawska Kolej Dojazdowa w dniu 3 października br. otrzymała nagrodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Przyznana spółce nagroda w jednej z kluczowych kategorii jest wyrazem dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu. Przyznaną spółce nagrodę odebrał Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil.

Uroczysta Gala jubileuszu 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego została zorganizowana w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Połączona została z III Konferencją Kultury Bezpieczeństwa, będącą zwieńczeniem tegorocznej, III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Całość przedsięwzięcia stanowi kontynuację działań prowadzonych przez UTK od kilku lat związanych z promowaniem kultury bezpieczeństwa w tej gałęzi transportu. Podczas jubileuszowej Gali zaplanowano uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla wyłonionych laureatów tegorocznej edycji konkursu. Ponadto w trakcie Konferencji Kultury Bezpieczeństwa współorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej odbyła się debata na temat tego, jak za następne 15 lat może wyglądać rola Prezesa UTK. Patronat nad całym wydarzeniem objął Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

W tegorocznej edycji konkursu kultury bezpieczeństwa udział wzięło ponad 30 przedsiębiorstw i instytucji związanych z transportem kolejowym. Uczestnicy mogli rywalizować w pięciu kategoriach: rozwiązanie techniczne, rozwiązanie systemowe, czynnik ludzki – edukacja, pasażer z niepełnosprawnością oraz praca dyplomowa. Każdy z uczestników mógł przedłożyć tylko jedno zgłoszenie. Warszawska Kolej Dojazdowa
sp. z o.o. zgłosiła do konkursu projekt w kategorii „rozwiązanie techniczne” obejmujący zrealizowane i wdrożone do użytkowania przedsięwzięcie inwestycyjne związane z zabudową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kolejowych linii WKD. Projekt został zrealizowany przy udziale współfinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Nadesłane projekty oceniała Kapituła konkursu, której przewodniczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. W składzie Kapituły znaleźli się specjaliści z dziedziny transportu kolejowego: prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski – Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski – Kierownik Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Piotr Folęga – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Maciej Szkoda – Dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu Kapituła dokonała szczegółowej analizy nadesłanych zgłoszeń i wskazała jako zwycięskie te, które w największym stopniu spełniły określone kryteria, takie jak: innowacyjność, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz pozytywny wpływ na rozpowszechnianie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Kategoria „rozwiązanie techniczne”, w której swój projekt zgłosiła Warszawska Kolej Dojazdowa w szczególności stanowiła, aby proponowane rozwiązanie zapewniało podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz umożliwiało wyeliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń.

Spośród zgłoszonych przeszło 30 projektów, pomysłów i zrealizowanych przedsięwzięć, które pomagają tworzyć bezpieczną kolej, Kapituła konkursu po przeprowadzeniu wnikliwej oceny w tegorocznej, III edycji, przyznała 2 nagrody oraz 10 wyróżnień. Nagrody zostały przyznane jedynie w kategoriach: „rozwiązanie techniczne” oraz „czynnik ludzki – edukacja”. Z wielką przyjemnością oraz zaskoczeniem przyjęliśmy informację, że nagroda w kategorii „rozwiązanie techniczne” trafiła do spółki Warszawska Kolej Dojazdowa, która wdrożyła kompleksowy program zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie przejazdów kategorii „D”.

Bezpieczeństwo stanowi jeden z zasadniczych fundamentów, na których opiera się transport kolejowy. Wdrażanie projektów oraz inicjatyw mających na celu eliminowanie potencjalnych zagrożeń oraz czynników ryzyka w tym sektorze z roku na rok przynosi wymierne korzyści – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego tuż przed rozpoczęciem ceremonii wręczenia nagród i wyróżnień. – Prezentowane w ramach Konkursu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym pomysły i rozwiązania powinny stanowić wyraźny impuls do działania dla branży kolejowej, a w konsekwencji prowadzić do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa – podsumował Prezes UTK.

Podstawowymi elementami nagrodzonego rozwiązania technicznego, wchodzącymi w skład stworzonego pzez WKD systemu ostrzegania są tablice informacyjne, które w czasie obejmującym zbliżanie się pociągu do przejazdu kolejowego wyświetlają komunikat „UWAGA! POCIĄG”. W celu zwiększenia skuteczności ostrzegania uczestników ruchu drogowego oraz pieszego zamontowano również sygnalizatory z pulsującym światłem o barwie żółtej, uzupełniające informację o nadjeżdżającym pociągu. Wszystkie elementy zaprojektowanego i wdrożonego rozwiązania technicznego składają się na nowoczesny, a zarazem nowatorski system bezpieczeństwa na obiektach przejazdowych, który spełnia wszystkie wymagania dla urządzeń ruchu kolejowego w poszczególnych branżach, m.in.: sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznej, torowo-drogowej czy energetycznej.

Odbierając przyznaną dla WKD nagrodę chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dostrzegli oraz docenili całokształt działań podejmowanych przez WKD, obejmujących wszelkie aspekty w ramach prowadzonej działalności, w tym szczególnie nakierowanych na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego – powiedział Prezes Zarządu WKD, Michał Panfil. – Otrzymana nagroda stanowi dla nas wielki powód do dumy, ale i pokory w kontekście dalszej ciężkiej pracy w służbie Kolei. Chciłabym również bardzo podziękować Samorządowi Województwa Mazowieckiego, właścicielowi większości udziałów spółki WKD, bez wsparcia którego nie udałoby się osiągnąć tak dobrych rezultatów – uzupełnił Prezes WKD.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach przyznanej spółce WKD nagrody Przewodniczący Kapituły konkursu wyraził podziękowanie za osobiste i instytucjonalne zaangażowanie w program rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, do którego Warszawska Kolej Dojazdowa zobowiązała się poprzez sygnowanie „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, znajdujące odzwierciedlenie m.in. w podejmowanych na bieżąco działaniach odznaczających się wysoka świadomością kultury bezpieczeństwa oraz udziale w przedmiotowym Konkursie.

Przyznane przez Kapitułę wyróżnienia w konkursie trafiły w pozostałych kategoriach do jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów prywatnych. Ponadto poza projektami, pomysłami i działaniami wyróżnione zostały także konkretne osoby, które swoimi działaniami pokazały i udowodniły, co oznacza pojęcie bezpieczeństwa na kolei i dały przykład jak należy zachowywać się w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

W trakcie Gali jubileuszu 15-lecia Urzędu Transportu Kolejowego odbyła się również debata pn. „Rola Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na rynku kolejowym. Jak powinna wyglądać za 15 lat.” Udział w dyskusji wzięli m.in. Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński – Prezes PKP S.A., Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Jakub Majewski – Prezes Fundacji Pro Kolej oraz dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Debatę poprowadził Adrian Furgalski, Przewodniczący Zarządu Railway Business Forum.

Wdrożone przez Warszawską Kolej Dojazdową i nagrodzone przez Kapitułę Konkursu rozwiązanie techniczne w sposób kompleksowy poprawiło bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowań drogowo-kolejowych zlokalizowanych na linii WKD. Zabudowa urządzeń odbyła się w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i standardy utrzymania bezpieczeństwa zawarte w aktach prawa powszechnego i branżowego, w tym technicznej specyfikacji interoperacyjności w aspekcie bezpieczeństwa na przejeździe i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wśród nowych rozwiązań zastosowanych na przejazdach wyposażonych w urządzenia sygnalizacji, poza uczestnikami ruchu kołowego, szczególne miejsce zajęła dbałość o zabezpieczenie pieszych zarówno w obrębie samego przejazdu, jak i dojścia do peronu, takich jak: oddzielne pasy ruchu dla pieszych o standardach zawartych w TSI, zabezpieczenie separatorami od ruchu samochodowego, oddzielne rogatki dla pieszych, oddzielne sygnalizatory dla pieszych, jak również wykonanie ciągów komunikacyjnych kierujących potoki podróżnych w sposób uniemożliwiający pasażerom nieuprawnione przebywanie na przejeździe w czasie przejazdu pociągu.

W ramach wdrożonego rozwiązania zidentyfikowano następujące korzyści i rezultaty:

 1. Podwyższenie bezpieczeństwa pieszych (rozgraniczenie ruchu).
 2. Uświadomienie kierowców o zagrożeniu (przekazanie informacji o zbliżającym się pociągu).
 3. Większa ostrożność kierowców (monitorowanie przejazdu).
 4. Zwiększenie płynności ruchu samochodów (zapobieganie powstawaniu zatorów przed przejazdem).
 5. Urządzenia samoczynnego systemu ostrzegania zintegrowane z centrum sterowania.
 6. Ograniczenie liczby zdarzeń i sytuacji niebezpiecznych w obrębie przejazdu kolejowego.

Zabezpieczenia zastosowane na przejazdach kolejowych WKD w sposób innowacyjny pozwalają odnieść się do zagadnienia znaczącej poprawy bezpieczeństwa. Sygnalizatory i dodatkowe tablice tekstowe o zmiennej treści umożliwiają poinformowanie wszystkich uczestników ruchu kołowego i pieszego z odpowiednim wyprzedzeniem o nadjeżdżającym pociągu. Tego typu rozwiązanie zostało zastosowane po raz pierwszy wśród krajowych zarządców infrastruktury kolejowej. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. realizując od wielu lat konsekwentną politykę w zakresie rozwoju kultury bezpieczeństwa w ramach oferowanych usług, dzięki wdrożonemu przedsięwzięciu w szerszym kontekście wpływa na kształtowanie świadomości lokalnej społeczności dotyczącej prowadzonej sukcesywnie kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, stanowiącej jeden z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji na temat jubileuszowej Gali UTK oraz konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”:

>> Nagrody dla tworzących bezpieczną kolej

>> Jubileuszowa Gala UTK

Zobacz galerię zdjęć: