Zaproszenie do ankiety

Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych w ramach projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej; Termin składania ofert do dnia 17.12.2015 r. do godz. 13:00

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zaprasza do skaldania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych oraz naklejek informacyjnych w ramach realizacji ww. projektu.


Termin składania ofert: 17.12.2015 r. godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy 

23.12.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania

Zaproszenie do składania ofert na usługę sukcesywnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych. Termin składania ofert do dnia 11.12.2015 r. do godz. 13:00; aktualizowano dnia 18.12.2015 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza do składania ofert na usługę sukcesywnego wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w ramach realizacji ww. projektu.

Termin składania ofert: 11.12.2015 r. godz. 13:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy

 


 

18.12.2015 r.

Informacja o wyniku postępowania