Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych łazienki. Termin składania ofert do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych łazienki na hali przeglądowo – naprawczej znajdującej się na terenie siedziby spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej). 
Oferta powinna zawierać: wartość netto za wykonaną usługę, termin realizacji usługi, okres udzielanej gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się wykonać ww. prace z materiałów własnych.W celu zapoznania się z zakresem prac na gruncie należy kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Napraw i Utrzymania Taboru – p. Jackiem Woźniakiem pod numerem telefonu 697-046-305.
Oferty należy składać w sekretariacie spółki WKD w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, II piętro, pokój nr 16 do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00. Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie prac remontowych.

Szczegółowy zakres prac

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI PN.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA ODBUDOWĘ I REMONT CZĘŚCI NIEZADASZONEJ BUDYNKU BYŁEJ ELEKTROWOZOWNI (STAREJ HALI NAPRAW) WARSZAWSKIEJ KOLEI DOJAZDOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. STEFANA BATOREGO 23 WRAZ Z USŁUGĄ PEŁNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO - TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.11.2017 DO GODZ.14:00. AKTUALIZOWANO DNIA 15.11.2017.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-2/2017 z dnia 25.10.2017 r. dotyczącego wykonania usługi pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odbudowę i remont części niezadaszonej budynku byłej Elektrowozowni (starej hali napraw) Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Stefana Batorego 23 wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego”.

Termin składania ofert do dnia 3.11.2017 do godz. 14:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz usług

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób

Załącznik Nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie


02.11.2017

Pytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia


15.11.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty