Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu. Termin składania ofert do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Grodzisku Mazowieckim ul. Batorego 23. Termin składania ofert do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu. Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00. Aktualizacja w dniu 21.08.2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup złomu znajdującego się w Grodzisku Mazowieckim ul. Batorego 23. Termin składania ofert do dnia 28.08.2017 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


21.08.2017 r.

UWAGA! Zmiana numerów jednostek przeznaczonych do sprzedaży na numery 03 i 15.

Nowe dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 - Regulamin sprzedaży złomu


29.08.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi pn.: Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego - starej Elektrowozowni (części przewidzianej na adaptację) wraz z inwentaryzacją budowlaną i opracowanie ekspertyzy technicznej/budowlanej - położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23. Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 do godz. 14:00.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr WKDF11b/ZP-1/2017 z dnia 19.07.2017 dotyczącego wykonania usługi pn.: „Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego - starej Elektrowozowni (części przewidzianej na adaptację) wraz z inwentaryzacją budowlaną i opracowanie ekspertyzy technicznej/budowlanej - położonego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Batorego 23”.

Termin składania ofert do dnia 28.07.2017 do godz. 14:00.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty