bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja tabel - "Uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej"

Przepisy

1. Przepisy wewnętrzne WKD:

2. Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Przepisy powszechnie obowiązujące:

- Ustawa prawo przewozowe z dn. 15 listopada 1984r. z późn. zm.

- Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. U. z 2012r. poz. 1138)

- Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Komisja Europejska przygotowała specjalną stronę internetową, na której znajduje się streszczenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14). m.in. można na niej znaleźć 6 podstawowych praw przysługujących osobom podróżującym koleją:

  • Bezproblemowy zakup biletu
  • Bezpieczne podróżowanie
  • Prawa pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Informacje o ułatwieniach dla pasażerów niepełnosprawnych
  • Odszkodowanie z tytułu śmierci, obrażeń i odpowiedzialność za bagaż
  • Ochrona pasażera w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorstwa kolejowe ich zobowiązańOpublikował: WKD sp. z o.o.
Publikacja dnia: 14.01.2015
Podpisał: WKD sp. z o.o.
Dokument z dnia: 12.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 712