Od dnia 18.05.2020 zostaje przywrócony zwykły rozkład jazdy - w dni powszednie wracają wszystkie połączenia. Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Warszawska Kolej Dojazdowa współpracuje ze Strażą Ochrony Kolei na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Warszawska Kolej Dojazdowa wśród podejmowanych działań związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu, współpracuje ściśle z właściwymi służbami szczebla krajowego i regionalnego, mającymi za zadanie strzec porządku publicznego. Wśród służb odpowiedzialnych za zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej znajduje się formacja mająca istotne znaczenie dla branży kolejowej. Formacją tą jest Straż Ochrony Kolei, która w 2018 roku obchodziła 100-lecie swojego istnienia, jako powołana na wzór wojskowy już tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wyspecjalizowana struktura, mająca skutecznie gwarantować bezpieczeństwo na obszarach kolejowych (początkowo pod nazwą Straż Kolejowa).

Spółka WKD korzysta z bogatej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa zdobytego przez Straż Ochrony Kolei w ciągu ponad 100 lat jej funkcjonowania. Obecnie współpraca koncentruje się m.in. w ramach Mazowieckiego Regionalnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa na Obszarach Kolejowych i w Pociągach, w skład którego wchodzą również przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych czy Policji. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał w siedzibie SOK. Niezależnie od powyższych narad, organizowane są także spotkania bilateralne, poświęcone konkretnym zagadnieniom, jak również umożliwiające przeprowadzenie kierunkowych wizji lokalnych w terenie pod kątem wypracowania zasad współdziałania pomiędzy zainteresowanymi stronami w sytuacji wystąpienia wydarzeń nadzwyczajnych na obszarach kolejowych i w pociągach.

W ramach współpracy dwustronnej, w siedzibie Warszawskiej Kolei Dojazdowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Oddziału SOK, w którym udział wzięli m.in.: Prezes Zarządu WKD, I Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. bezpieczeństwa na obszarze kolejowym i w pociągach WKD, Naczelnik Dyspozytury WKD oraz Komendant Mazowieckiego Oddziału Straży Ochrony Kolei. Narada poświęcona została m.in. wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania dewastacjom pojazdów kolejowych poprzez malowanie graffiti. W trakcie spotkania funkcjonariusze SOK szczegółowo zapoznali się z zapleczem przeglądowo-utrzymaniowym dla taboru WKD.

– Kwestie bezpieczeństwa na zarządzanym obszarze oraz w pociągach są dla nas najwyższym priorytetem. W tym celu podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami, na wielu polach. Dzięki prowadzonej ścisłej współpracy oraz wymianie doświadczeń m.in. ze Strażą Ochrony Kolei, będziemy w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno przewożonych pasażerów, jak i mienia kolejowego, mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo na obszarach kolejowych stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa krajowego – powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Podejmowane przez spółkę WKD inicjatywy i działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, zostały docenione również przez kierownictwo Straży Ochrony Kolei. Warszawska Kolej Dojazdowa została uhonorowana przez Komendanta Głównego SOK okolicznościowym emblematem ustanowionym z okazji 100-lecia funkcjonowania formacji. Przyznane wyróżnienie ma dla spółki szczególny wymiar ze względu na zachowywaną współcześnie przez Straż Ochrony Kolei mocną pozycję, jako formacji skutecznej, odpowiedzialnej i kompetentnej.

W ostatnim czasie Warszawska Kolej Dojazdowa otrzymała dwa wyróżnienia za działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za realizację i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zabudowę nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (samoczynnego systemu ostrzegania) w obrębie kilkunastu przejazdów kolejowych linii WKD, spółka została nagrodzona w III edycji konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” (w jednej z kluczowych kategorii: „rozwiązanie techniczne”), organizowanego w 2018 roku przez Urząd Transportu Kolejowego. Spółka została również wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019”, przyznanym podczas zorganizowanego w siedzibie NOT w Warszawie ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, którego inicjatorem była m.in. Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Wymienione wyróżnienia należy uznać za wyraz dostrzeżenia i uznania przez ekspertów oraz podmioty decyzyjne w branży kolejowej, szerokiego i kompleksowego zakresu działań podejmowanych przez WKD na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa na zarządzanej linii oraz w jej najbliższym otoczeniu.