Zaproszenie do ankiety

Badania ankietowe w dniach 01-31 marca 2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniach 01-31 marca 2017 r. planuje przeprowadzenie wśród podróżnych badań ankietowych dotyczących jakości usług świadczonych przez Spółkę w 2016 r.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo będzie istniała możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać w kasach biletowych WKD.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach.