Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 1 września) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki WKD

W dniu 20.06.2016 przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego i objęcie nowych udziałów w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Oznacza to istotny wzrost wysokości kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

Uchwała dotyczy objęcia w imieniu Województwa Mazowieckiego 132 457 nowych udziałów o łącznej wartości 66 228 500 zł (przy nominalnej wartości jednego udziału 500 zł). Wszystkie nowo obejmowane udziały jako wkład niepieniężny zostają wniesione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki do wysokości 124 019 500 zł – w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach, stanowiących działki gruntu zlokalizowane na terenie powiatów: pruszkowskiego i grodziskiego, przez obręb których przebiega część linii kolejowej nr 47 Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz część linii kolejowej nr 48 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.

Nieruchomości, budynki oraz budowle objęte aportem stanowią wyłącznie nieruchomości infrastrukturalne, przeznaczone w całości do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

W imieniu Województwa Mazowieckiego uchwałę oraz akt notarialny podpisały: Pani Janina Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W imieniu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podpisy na akcie notarialnym złożyli: Pan Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu oraz Pan Michał Panfil, Członek Zarządu.