Od dnia 18.05.2020 zostaje przywrócony zwykły rozkład jazdy - w dni powszednie wracają wszystkie połączenia. Szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Aktualne zasady i ograniczenia związane z koronawirusem (aktualizacja od 18 maja) - szczegóły w AKTUALNOŚCIACH.

Remont toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów w okresie 1.07-31.08.2016 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanym remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. na linii WKD zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

1. Pociągi będą kursowały w następujących relacjach:

 • Grodzisk Mazowiecki Radońska - Warszawa Zachodnia WKD, z przesiadką pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz (codziennie),
 • Milanówek Grudów – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (codziennie),
 • Grodzisk Mazowiecki Radońska – Komorów, z przesiadką do autobusu komunikacji zastępczej (w dni powszednie).

2. Odcinek Warszawa Zachodnia WKD – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
3. Na odcinku Komorów – Warszawa Zachodnia WKD ruch pociągów będzie odbywał się dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku od Warszawy do Komorowa). 
4. Na przystanku Opacz zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy z/do pociągów obsługujących relacje:

 • Warszawa Zachodnia WKD – Opacz
 • Opacz - Grodzisk Maz. Radońska.

5. Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza na następujących relacjach: 

 • Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje w dni powszednie, w godzinach szczytu),
 • Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD (kursuje we wszystkie dni tygodnia, przez cały dzień),

Podróżni korzystający z autobusowej komunikacji zastępczej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

6. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 30 czerwca 2016 r. i ważnych na przejazdy w dniu 1 lipca 2016 r. i później: 
     - całkowicie niewykorzystanych, 
     - częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych 
bez potrącania odstępnego. 
Zwrotu biletów całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonują odpowiednio:

 • kasy biletowe w przypadku biletów zakupionych w kasach
 • Centrum Obsługi Klienta w Warszawie (stacja metro Świętokrzyska – pawilon 1000 E, tel. 22 656-41-00.
  Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz. 8:00 – 18:00), w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych.

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD w okresie ograniczeń, w  celu zaplanowania dogodnej podróży.

Przepraszamy za utrudnienia.


DO POBRANIA:

Specjalny rozkład jazdy pociagów WKD oraz autobusowej komunikacji zastępczej w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Pobierz rozkład: Warszawa Śródmieście WKD - Komorów - Podkowa Leśna Gł. - Grodzisk Maz. Radońska/Milanówek Grudów

Pobierz rozkład: Grodzisk Maz.Radońska/Milanówek Grudów - Podkowa Leśna Gł. - Komorów - Warszawa Śródmieście WKD

Schemat organizacji ruchu pociągów oraz zastępczej komunikacji autobusowej:

Schemat w formacie GIF

Schemat w formacie PDF

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej:

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD

Tabliczki przystankowe linii zastępczej komunikacji autobusowej wraz z podaniem liczby pojazdów obsługujących określone kursy (obowiązuje od dnia 01.08.2016):

ZA1 - LINIA 1: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Pruszków WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 1: kierunek Pruszków WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Warszawa Śródmieście WKD - Komorów WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

ZA1 - LINIA 2: kierunek Komorów WKD - Warszawa Śródmieście WKD wraz z liczbą pojazdów obsługujących określone kursy

 


HONOROWANIE BILETÓW WKD W POJAZDACH ZTM W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z remontem toru nr 2 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów, w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 rhonorowane są wszystkie rodzaje biletów WKD (zgodnie z relacją na bilecie okresowym albo strefą czasową na bilecie jednorazowym) w następujących pojazdach ZTM:

 1. W pociągach:

-  linia SKM S1 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Pruszków,

-  linia SKM S2 – na odcinku Warszawa Śródmieście – Warszawa Al. Jerozolimskie,

-  linia SKM S3 – na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Al. Jerozolimskie;

     2. W autobusach:

  -  linia 127 – na odcinku Centrum – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 158 – na odcinku Centrum – CH Reduta,

  -  linia 159 – na odcinku Pl. Starynkiewicza – CH Blue City,

  -  linia 178 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 187 – na odcinku Dw. Zachodni - Łopuszańska,

  -  linia 191 – na odcinku Rondo Zesłańców Syberyjskich – PKP WKD Al. Jerozolimskie,

  -  linia 208 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich,

  -  linia 517 – na odcinku Centrum – Łopuszańska,

  -  linia 717 – na odcinku Dw. Zachodni – Norwida (Piastów),

  -  linia N35 – na odcinku Centrum  – Łopuszańska,

  -  linia N85 – na odcinku Centrum – Pruszków Os. Staszica

3.  W tramwajach wszystkich linii – na odcinku Pl. Zawiszy  – Dw. Centralny.

UWAGA:

 • Pasażerowie rozpoczynający podróż w ww. pojazdach ZTM na podstawie biletów jednorazowych WKD (kartkowych do kasowników elektronicznych), zobowiązani są do skasowania biletu odręcznie, wpisując w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Brak naniesienia na bilecie jednorazowym WKD powyższych danych będzie stanowić dla kontrolera biletów w pojazdach ZTM podstawę do nałożenia na pasażera opłaty dodatkowej za brak odpowiedniego i ważnego biletu.

 • Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD jest ważny na dalszy przejazd ww. pojazdami ZTM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie (do czasu przejazdu nie wlicza się czasu przesiadki na p.o. Opacz – tj. 11 min.).

WKD przypomina, iż bilety ZTM honorowane w ramach oferty „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” (wszystkie oprócz 20-minutowych i jednorazowych przesiadkowych) ważne są zgodnie z ważnością stref biletowych (przystanek graniczny stref biletowych w pociągach WKD - Opacz, a w autobusach komunikacji zastępczej WKD - Żywiecka. Ww. bilety ZTM honorowane są wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu/aktywowaniu.

W pociągach WKD i autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości skasowania/aktywowania biletów ZTM.

Ponadto Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w autobusach komunikacji zastępczej WKD uruchomionej podczas remontu toru w terminie 1.07-31.08.2016 r., honorowane są bilety ZTM objęte ofertą „wspólny bilet ZTM-KM-WKD” na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Żywiecka (odpowiednik p.o. Opacz)

 


 HONOROWANIE BILETÓW WKD W POCIĄGACH KOLEI MAZOWIECKICH W OKRESIE OD 01.07.2016 r. DO 31.08.2016 r. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z remontem linii WKD w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r., na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa Śródmieście/Warszawa Centralna w pociągach uruchamianych przez spółkę Koleje Mazowieckie – honorowane będą wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD.

Bilet jednorazowy strefowy WKD uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągiem w danej strefie czasowej określonej na bilecie. Bilet na przejazd jest ważny w:

 • I strefie czasowej - do 19 minut,
 • II strefie czasowej - do 38 minut,
 • III strefie czasowej - powyżej 38 minut

od skasowania, wg czasu przejazdu określonego w rozkładzie jazdy pociągów. Nieplanowanego postoju pociągu (opóźnienia) oraz czasu potrzebnego na przesiadkę pomiędzy pociągami na przystanku osobowym Opacz nie wlicza się do czasu ważności.

Bilet jednorazowy WKD skasowany w pociągu WKD będzie ważny na dalszy przejazd pociągiem KM wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie, pod warunkiem zachowania czasu ważności strefy czasowej zawartej na bilecie.

Podróżny posiadający nieskasowany bilet jednorazowy WKD, zobowiązany będzie wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM podróżnego z nieważnym (w tym nieskasowanym) biletem jednorazowym WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM, dokonywana jest przez KM, na zasadach obowiązujących w KM.

Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo nie wykorzystane bilety WKD dokonują kasy biletowe WKD.

Ważne bilety okresowe odcinkowe WKD, honorowane będą w pociągach KM, pod warunkiem zachowania  odpowiedników stacji WKD dla stacji KM. 

Stacja WKD Stacja KM
Warszawa Śródmieście WKD Warszawa Śródmieście, Warszawa Centralna
Warszawa Ochota WKD Warszawa Ochota
W-wa Zachodnia WKD, W-wa Reduta Ordona Warszawa Zachodnia
W-wa Al. Jerozolimskie, W-wa Raków, W-wa Salomea Warszawa Włochy
Opacz Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek,
Michałowice, Reguły, Malichy Piastów
Tworki, Pruszków WKD, Komorów, Nowa Wieś Warszawska Pruszków
Kanie Helenowskie, Otrębusy, Podkowa Leśna Wsch., Podkowa Leśna Główna, Podkowa Leśna Zach. Brwinów
Brzózki, Kazimierówka, Polesie, Milanówek Grudów Milanówek
Grodzisk Maz . Okrężna – Grodzisk Maz. Radońska Grodzisk Mazowiecki

Dodatkowo osoby posiadające ważny bilet WKD będą mogły korzystać z parkingów zlokalizowanych w pobliżu stacji kolejowych w ramach systemu „Parkuj i Jedź” będących w zarządzie Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., pozostawiając swoje pojazdy (samochody osobowe, motocykle, rowery) po wykupieniu biletu parkingowego.

Niemniej jednak pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc parkingowych będą miały osoby posiadające bilety na przejazdy pociągami Spółki „Koleje Mazowieckie”.


DOSTĘPNOŚĆ BILETÓW WKD WZDŁUŻ TRASY OBSŁUGIWANEJ PRZEZ ZASTĘPCZĄ KOMUNIKACĘ AUTOBUSOWĄ WKD

W tabeli podano lokalizacje przystanków zastępczej komunikacji autobusowej z najbliższym punktem umożliwiającym zakup biletu WKD:

Lp. PRZYSTANEK AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ PUNKT BILETOWY
1. Komorów – przystanek autobusowy: WKD Komorów / al. Dąbrowskiej (przy stacji WKD) kasa biletowa oraz automaty biletowe zlokalizowane na stacji
2. Pruszków WKD – przystanek autobusowy: WKD Pruszków 01 /
ul. Kraszewskiego (przy WKD)
kasa biletowa, kiosk oraz  automat biletowy zlokalizowany na stacji
3. Pruszków – przystanek autobusowy: Pruszków – Armii Krajowej 01/02 / ul. Prusa najbliższe punkty biletowe na stacji Pruszków WKD,
odległość ok. 900m
4. Tworki – przystanek autobusowy WKD: WKD TWORKI (SADOWA) / ul. Sadowa – szpital automat biletowy zlokalizowany na przystanku oraz sklep
w pobliżu przystanku
5. Tworki – przystanek autobusowy: TWORKI/Aleje Jerozolimskie /
ul. Główna
najbliższe punkty przy przystanku Tworki,
odległość ok. 600m
6. Malichy – przystanek autobusowy WKD: WKD MALICHY 01 / ul. Dolna (przy WKD) automat biletowy oraz kiosk zlokalizowany na przystanku Malichy
7. Reguły – przystanek autobusowy ZTM: NORWIDA 01/02 (Piastów – ul. Królewska) punkty zlokalizowane przy przystankach Malichy (odległość ok. 2 km) oraz Reguły automat na przystanku oraz sklep w pobliżu (odległość ok. 1 km)
8. Michałowice – przystanek autobusowy ZTM: JESIONOWA 01/02 (Opacz-Kolonia - Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
9. Michałowice – przystanek autobusowy WKD:  JESIONOWA/ Opacz-Kolonia - ul. Jesionowa za skrzyżowaniem z Alejami Jerozolimskimi kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku,
odległość ok. 1,1 km
10. Michałowice – przystanek autobusowy WKD: WKD Michałowice /
ul. Jesionowa (przy WKD)
kasa biletowa oraz automat biletowy na przystanku
11. Opacz – przystanek autobusowy ZTM: ŻYWIECKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automat biletowy na p.o. Opacz oraz punkt informacyjny,
odległość ok. 600m
12. W-wa Raków – przystanek autobusowy ZTM: ŁOPUSZAŃSKA 01/02 (Aleje Jerozolimskie) automaty biletowe zlokalizowane na p.o. W- wa Raków,
odległość ok. 600m
13. W-wa Al. Jerozolimskie – przystanek autobusowy ZTM: PKP WKD ALEJE JEROZOLIMSKIE 01/02 automat biletowy na p.o. Warszawa Aleje Jerozolimskie
14. W-wa Zachodnia WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC ZACHODNI 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa oraz automat biletowy
15. W-wa Ochota WKD – przystanek autobusowy ZTM: PLAC ZAWISZY 01/02 (Aleje Jerozolimskie) kasa biletowa
16. W-wa Śródmieście WKD – przystanek autobusowy ZTM: DWORZEC CENTRALNY 06 Aleje Jerozolimskie za rondem Czterdziestolatka
w kierunku placu Zawiszy
automat biletowy oraz kasa biletowa zlokalizowane na stacji  Warszawa Śródmieście WKD

W pociągach WKD uruchamianych zgodnie ze specjalnym rozkładem jazdy obowiązującym w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r. maszyniści będą prowadzić sprzedaż biletów na zasadach dotychczas obowiązujących.


 ODPOWIEDNIKI STACJI/PRZYSTANKÓW WKD DLA PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ 

Przystanek/stacja WKD Odpowiadający przystanek autobusowy
Warszawa Śródmieście WKD przystanek ZTM  Dworzec Centralny 06 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Ochota WKD przystanek ZTM  Plac Zawiszy 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Zachodnia WKD przystanek ZTM  Dworzec Zachodni 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Aleje Jerozolimskie WKD przystanek ZTM  PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01, 02 (Al. Jerozolimskie)
Warszawa Raków przystanek ZTM  Łopuszańska 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Opacz przystanek ZTM  Żywiecka 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Michałowice przystanek ZTM  Jesionowa 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Reguły na przystanek ZTM  Norwida 01,02 (Al. Jerozolimskie)
Malichy przystanek  autobusowy WKD Malichy (Al. Jerozolimskie/Dolna)
Tworki przystanek autobusowy Tworki (Al. Jerozolimskie/Główna)
Pruszków WKD przystanek  WKD Pruszków 01 (przy stacji WKD) lubprzystanek Armii Krajowej 01 (na ul. B. Prusa)
Komorów przystanek autobusowy WKD (przy stacji Komorów)