Wyniki przewozowe za sierpień 2017 r.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w sierpniu br. przewiozła 560 498 pasażerów, tj. o 46,34 % więcej, niż w sierpniu 2016 r. Trend wzrostu liczby przewiezionych pasażerów utrzymuje się od maja 2017 r. Jednak pierwszy znaczący wzrost Spółka odnotowała w lipcu tego roku (również ponad 46%).

Na osiągnięcie takiego wyniku miały wpływ następujące czynniki:

  1. wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD,
  2. stabilność oferty przewozowej,
  3. skuteczna polityka marketingowa Spółki,
  4. inwestycje dotyczące taboru i zarządzanej infrastruktury oraz
  5. sukcesywne zwiększanie oferty przewozowej (rozpoczęte pod koniec 2016 r.).

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż w 2016 r. w miesiącu sierpniu na szlaku Komorów – Warszawa Śródmieście WKD (najbardziej obciążony szlak naszej linii) trwała modernizacja toru, czego następstwem były znaczne utrudnienia w ruchu pociągów na linii WKD, w tym zastąpienie części kursów pociągów poprzez uruchomienie całodniowej autobusowej komunikacji zastępczej na ww. szlaku. W sierpniu br. prac modernizacyjnych na linii WKD już nie było i ruch pociągów odbywał się wg. normalnej organizacji. Przedmiotowe okoliczności skłoniły naszych podróżnych do korzystania z oferty WKD i nie szukania innych alternatywnych środków komunikacji. Ponadto Spółka przypuszcza, że na ww. wzrost liczby przewiezionych pasażerów ma wpływ także remont na linii PKP nr 447, gdzie część pasażerów korzystających zwyczajowo z przejazdów na linii PKP, tj. pasażerów spółki „Koleje Mazowieckie – KM” czy SKM, na czas utrudnień postanowiło przesiąść się do pociągów WKD.

W związku z powyższym, Spółka przygotowuje się do zwiększenia oferty przewozowej na relacji pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Warszawą  pod względem techniczno – eksploatacyjnym i kadrowym monitorując w miesiącu październiku zwiększenie potoków podróżnych przez grupę dodatkowych pasażerów będących studentami.